Får 1 mill. i tilskudd

Helsedirektoratet har innvilga et tilskudd på inntil 1 008 037 kroner til Storfjord kommune i forbindelse med ordninga Testing ved grenseoverganger i perioden januar-februar 2022
.

Formålet med tilskuddsordninga er å dekke kommunenes kostnader til etablering og drift av teststasjoner ved relevante grenseoverganger.

Ordninga er en del av den nasjonale strategien for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene. Målgruppe for ordninga er bestemte kommuner og teststasjoner.

Ifølge brevet fra Helsedirektoratet må kommunen innen 1. april neste år levere attest fra revisor, som bekrefter at opplysningene i søknaden var riktige.