60 000 til gjeting og tilsyn med sau på beite


Statsforvalteren har bevilga 60 000 kroner i tilskudd til gjeting og planlagt utvida tilsyn med sau på beite i indre deler av Storfjord.

Lederen i Indre Lyngenfjord Beitelag, Sten-Egil Nystad, forteller at det for 4-5 år sia var så store tap til rovdyr at noen ga opp og avvikla saueholdet.

Han forteller at det ofte var vanskelig å dokumentere at sau eller lam var tatt av rovdyr, og da fikk man heller ingen erstatning. Dessuten blei det færre dyr å selge, og følgelig mindre inntekt.

– Vi fikk også høre at drifta vår var for kostbar, og at vi var for lite effektive, sier han på telefon til iStorfjord.

Sauebøndene mangla et verktøy for å dokumentere rovdyrtap. Det blei derfor danna et beitelag som søkte om penger til gjeting og utvida tilsyn. I år er det fire sauebønder i beitelaget, som geografisk sokner til Kitdalen, Signaldalen, Oteren  og Vestersida. Kommunen har på vegne av beitelaget søkt etter gjetere, og i dag er det tilsatt fire ungdommer, som skal være i tjeneste fra 20. juni til 10. september.

Gjeterne  skal gå i beiteområdet og observere beitedyr og aktivitet av fugler eller rovdyr. Dersom det oppdages kadaver, skal de registreres og meldes inn.

Sten-Egil sier at det er bøndene sjøl som tar kontakt med gjeterne når de meiner de må ut i terrenget.  Han opplyser at når det observeres ekstra aktivitet av  kråker, ravn og rovfugl i et område, er det ikke usannsynlig at det ligger et rovdyrdrap lam eller sau i området. Da er det viktig å registrere kadaveret så snart som mulig for å kunne dokumentere om det er drept av rovdyr eller ikke.

– Det tar ikke lang tid før alt er oppspist, og da er det for seint, sier Sten-Egil. Han føyer til at bare det at det er menneskelig aktivitet i beiteområdene, har en forebyggende effekt .