700.000 til Storfjord-gårder

Styret i Troms Holding AS har tildelt 600.000 kroner til Naimak gård i Kitdalen.  Bjørnevoll gård fikk 100.000 kroner.

Troms Holding gir tilskudd til prosjekt som bidrar til rekruttering til primærnæringene eller til foretak som foredler råvarer fra disse næringene, samt til fornyelse og utvikling av næringsvirksomheten. Til søknadsfristen 3. april var det kommet inn totalt 64 søknader med et totalt omsøkt beløp på i overkant av 37,5 millioner kroner.

Malene Siikavuopio og mannen Joakim Aronsen på Naimak gård satser på sauedrift og avl av lyngshest, og skal bygge ny driftsbygning. Malene sier at pengene fra Troms Holding bidrar litt til den enorme prisveksten  i markedet.

 

Malene Siikavuopio.

På selskapets nettsider heter det at formålet med Troms Holding AS er å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019.
Tilskudd kan gis til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling.
Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommune og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd.
Tilskudd kan ikke benyttes til kommunal eller fylkeskommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner
Tildelingen av tilskudd skal gis i henhold til EØS-regelverket for offentlig støtte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.