Julian Assange

Den russiske journalisten Anna Politkovskaja blei drept i 2006 i heisen i blokka der ho bodde i Moskva. I Russland drepes regimekritiske journalister. Fra 1992 til 2020 har minst 82 russiske journalister blitt drept.

I 2010 publiserte nettstedet WikiLeaks og Julian Assange dokumenter som viste at amerikanske militære hadde begått krigsforbrytelser og drept hundrevis av sivile under krigen i Afghanistan og titusener sivile i Irak-krigen.
Etter det har amerikanske myndigheter vært etter ham. Fra 2012 har han søkt asyl i den ecuadorianske ambassaden i London. Sia Julian Assange blei slept ut av ambassaden i 2019, har han sittet i høgrisikofengslet Belmarsh utafor London – uten lov og dom.
Nå har den britiske innenriksministeren bestemt at han kan utleveres til Amerika, hvor det venter ham inntil 175 års fengsel. Det er varsla at Wikileaks kommer til å anke avgjørelsen.
Presseorganisasjoner verden over, FN, Amnesty og mange andre har pressa på for å få Assange satt fri.
Hvordan vil den norske regjeringa reagere? Det er dessverre grunn til å tru at serviliteten overfor USA er for stor til at man kan forvente en protest mot avgjørelsen om at Assange kan utleveres.
I Russland dreper de journalister. I Vesten lar vi dem råtne i fengsler.