Seks heilt ledige

I Storfjord var det ved utgangen av mai måned seks heilt ledige arbeidssøkere.

De seks ledige utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken i kommunen, og det er tre færre enn på samma tidspunkt i fjor, og det er 33 prosent færre enn i fjor.

Antallet på tiltak er også seks.