Havner plasten du kildesorterer i havet?

Skal jeg brenne brukt plast for å forsikre meg om at den ikke havner i havet til sist? Eller er det best å legge den i den blå avfallsposen?

Sigleif Pedersen. (Arkivfoto)

I ei nyhetssending i NRK nylig kom det igjen fram at svært lite av plasten som samles inn, gjenvinnes – bare 10 prosent.

Sigleif Pedersen er daglig leder ved Avfallsservise AS som tar hand om søpppel fra seks Nord-Troms kommuner. Han forsikrer at plasten som Avfallsservice samler inn går til godkjente firmaer, og at intet av den havner i havet.

– All plasten vi samler inn, går gjennom en kvalitetstest, og hvis den ikke blir godkjent til resirkulering, går den til forbrenning i godkjente anlegg, sier han, og føyer til at Avfallsservice er medlem av Grønt Punkt Norge, som tar seg av kvalitetskontrollen, og som følger med heile vegen.

– Men vi forbrukere må være flink til å sortere. En pølsepakke med pølser som har gått ut på dato, skal ikke kastes i plastavfallet. Pølsene skal i matavfallet, og plasten som pølsene låg i, skal i den posen med lilla prikker etter at den er reingjort, forklarer han.

Når det gjelder hardplast, har Avfallsservice sendt noe til Alta. Der har man imidlertid dårlig kapasitet, og derfor har noe av denne plasten gått til Nordvestlandet.

– Og nå sender vi et prøveparti til Sverige, forteller han.

– Hvordan går det med Avfallsservice sine planer om plastgjennvinningsanlegg på Furuflaten?

– De planene har vi lagt på is. Det er foreløpig for stor usikkerhet når det gjelder gjenvinningsprosessen. Som hva kan bli til pellets, og hva kan bli til drivstoff. Dessuten har vi litt for lite volum i dag. Det er ikke sånn at all plast er plast, sier han.

– Hva med blandingsprodukter av plast, som for eksempel plastbelagt nettinggjerde?

– Det skal i jerndungen. Vi har effektive metoder for å skille ulike stoffer fra hverandre, og kan skille plasten fra jernet.

Så dermed skulle det være klart: Ikke brenn plasten! Send den til Avfallsservice.

– Ingen får hente avfall hos oss uten at de kan dokumentere at de har alt på stell, forsikrer Sigleif Pedersen.