“Hemmelige” dokumenter

Kst. kommunaldirektør vil fokusere på journalføring, og om nødvendig sørge for opplæring, slik at kommunes postjournal igjen oppdateres kontinuerlig, slik at lovens krav om offentlighet oppfylles.

Kommunens postjournal har sia 1. januar 2021 vært ført sporadisk, viser det seg. Stikk i strid med offentlighetsloven og arkivloven.


Kst. kommunaldriektør vil fokusere på at kommunens postjournal igjen oppdateres kontinuerlig, slik at lovens krav til offentlighet oppfylles.

Etter at iStorfjord tok opp forholdet med   kst. kommunaldirektør i går, har han lovt å sette fokus på saken, og om nødvendig gjennomføre opplæring av ansatte. Det lover bra. For, som det understrekes i loven, er muligheten for publikum å følge med i hva som skjer i kommunen, en forutsetning for demokratiet.  Det er kommunaldirektørens jobb å se til at så skjer. At det sia 1. januar i fjor ikke har skjedd, er en skandale.

På grunn av svært mangelfull journalføring har det ikke vært mulig for hvermannsen og andre  å følge med i hva som skjer i kommunen, for eksempel med kommunens arbeid med nye skuterløyper. Arbeidet starta med et varsel fra kommunen datert 24. mars i fjor  om  oppstart av revidering av forskriften.

Dette varselet er ikke å finne i kommunens postjournal. Det er heller ikke noen av innspillene som har kommet til kommunen i denne saka.  De er vedlagt saka som Driftstyret behandla 20. mai i år.

Men det er heller ikke lett å finne saka.  For den heter Bestemmelse av traseer til utredning, og ikke Forslag til nye/endrede skuterløyper, som det egentlig handler om.

Arkivlovens § 10 sier nemlig at journalføring skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere hvert dokument. Det skal altså være mulig å se hva dokumentet handler om, slik at man, ved krav om innsyn, skal kunne oppgi nøyaktig hvilket dokument det er snakk om.  Den skal ikke kamufleres på noen måte.

Når man først har kommet inn på kommunens nettsider, kommer man til rett plass å leite på etter seks klikk, og hvis man har valgt rett hver gang.

Når man så  går gjennom lista av innspill, er det bare i noen tilfeller det er mulig å identifisere avsenderen uten å måtte klikke på og åpne dokumentet. Det er ikke bra.

Her kan noen av dem lastes ned som pdf-filer og leses.

Innspill fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune
nnspill fra Ishavskysten friluftsråd
Innspill fra Naturvernforbundet
Innspill fra Helligskogen reinbeitedistrikt

Én kommentar til ““Hemmelige” dokumenter”

  1. Nei, skulle du ha sett…. enda en sak som i bunn og grunn er “anti snøscooter”. Det kom som en overrakselse.
    Jaja, det er vel ikke tiden for anti nato kommentarer nå, så….

Det er stengt for kommentarer.