Nye skuterløyper og endringer skal utredes

Fredelige Midterdalen. Nå vil Storfjord kommune utrede mulighetene for skuterløype her.

Etter at Miljø, plan og driftstyret sitt møte 20. mai er det klart at Storfjord kommune skal utrede nær 20 forslag til nye eller endrede snøskuterløyper i kommunen.

Her er kommunaldirektørens innstilling i saka:

Basert på innkomne merknader og foreløpig dialog med berørte parter fremmer kommunaldirektør følgende traseer til videre utredning:

 • Forslag1:
  Endre trasè fra Otertun mot grustaket i Mortendalen. Lenger inn mot lifoten.
 • Forslag 3:
  Sammenbinding mellom Parasløypa og Målselv kommune gjennom Čorrovággi til Reiersdalen
 • Forslag 4:
  Sammenbinding mellom Oteren (mortendalsløypa) og Hatteng (Kitdalsløypa)
 • Forslag 5A:
  Skibotn sentrum. Løype langs gammelveien til Rasingen.
 • Forslag 6:
  Løype fra Helligskogen Fjellstue til Skibotnløypa
 • Forslag 7:
  Løype til fjorden/sjø ved Hatteng/Oteren
 • Forslag 8:
  Omlegging av Kitdalsløypa fra Sørdalen til Midterdalen.
 • Forslag 9:
  Omlegging av sammenbindingsløypa mellom Veltvannet og Skibotnløypa
 • Forslag 10:
  Omlegging av Skibotnløypa mellom Olderbakken og Brennfjell (Haskielva).
 • Forslag 12:
  Påkobling fra Kavelnes til Brennfjell på løypenett
 • Forslag14:
  Adkomst til Skolehytta (Parasdalen)
 • Forslag 15:
  Ny krysning til Finland
 • Forslag 16: Retting Breidalen

Annet:
Justering av hastighetsbegrensning ved Paras-Vassdalen:
– Strekningen er for lang, og gir ikke ønsket effekt. Opp Vassdalen er det ikke mulig å holde 20kmt enkelte strekninger.

– Mulig med kort 20km/t sone ved bebyggelse.

Innstillinga blei enstemmig vedtatt.

I tillegg fremma Lene Bakke fra Tverrpolitisk liste nytt forslag (nr. 17) om stikkløyper fra boligfelt i kommunen som ligger nær snøscooterløyper. Det blei enstemmig vedtatt.

Tor Ivar Seppola fra Arbeiderpartiet foreslo at løypeforslag 13 skulle utredes. Det er ifølge kartvedlegget sammenbindingsløypa mot Kåfjord kommune.

Kart som viser forslagene til nye og endrede skuterløyper.

I et tilleggsforslag foreslo Seppola at ordførerens forslag blir tatt med i det videre arbeidet, samt kryssing på norsk side for finsk scooterløype ved Coahppejavri.

Forslaget blei vedtatt med fem mot to stemmer. Dagmar Miller og Solveig Sommerseth stemte mot.

På spørsmål fra iStorfjord forklarer ingeneiør Joakim Stensrud Nilsen i Storfjord kommune at ordføreren i møtet fremma et ønske om en løypetrasé som ikke tidligere har vært med i saksgangen. Altså at den finske snøskuterløypa kan ha en mindre trasé innom Norge ved Čoahppejávri.

– Har ordføreren fremma forslag om å endre/utvide ei finsk skuterløype?

– Ja, og forslaget blei da tatt inn av en representant i MDP (Miljø, plan- og driftstyret, red.anm.) svarer Stensrud Nilsen.

 

Kart som viser eksisterende løypenett og svært viktige (mørk røde) og viktige (lys røde) friluftområder.