Gratis villmarkscamp for ungdom

Ishavskysten friluftsråd arrangerer gratis villmarkscamp for ungdommer i de fem medlemskommunene Storfjord, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy og Tromsø.

Ishavskysten friluftsråd vil ha med seg ungdommer på tur. Illustrasjonsfoto.

Villmarkscampen foregår som en fem-dagers langtur i indre Storfjord i tida 15.-19. august. Aldersgruppa er 14-17 år. På campen vil ungdommene lære om natur og friluftsliv og ha det artig og sosialt sammen på tur.

Nå håper Friluftsrådet på hjelp til å spre ordet om villmarkscampen til ungdommer i den aktuelle aldersgruppa, slik at de får muligheten til å avslutte årets sommerferie med et skikkelig høydepunkt

Det er åpna for påmelding, og det er begrensa antall plasser. Det er ingen krav til forkunnskaper og ferdigheter anna enn at man kan bære egen sekk og gå fem dager på tur.

– Og så må man være glad i å være ute og motivert for en skikkelig villmarksopplevelse med andre ungdommer, skriver Linn Høeg Voldstad i Friliuftsrådet i ei melding.