Fibernettet i Signaldalen: To tilbydere

Fra dugnadsarbeidet i 2007. Her er Harald Olsborg og Gunnar Elvemo (nærmest) i aksjon i fibergrøfta. Det blei gravd cirka 30 kilometer med grøft, fra øverst i Signaldalen til helsesenteret på Oteren.

Etter at anbudet blei lyst ut, har det kommet to tilbud på drift av fibernettet i Signaldalen.

Da anbudsfristen gikk ut i begynnelsen av mai, hadde selskapene Homenet AS og Signal Bredbånd AS levert anbud. Førstnevnte selskap drifter fiberen i dag. Nå skal de to tilbudene vurderes.

Fibernettet i Signaldalen blei bygd på dugnad i 2007, med støtte fra det offentlige og innskudd fra abonnentene, som hver betalte 15000 kroner. Kostnadsoverslaget var på cirka 6 millioner. I sommer går kontrakten med nåværende leverandør ut, og anbudet har vært lyst ut på anbud.

Tilbyder blir valgt ut fra leiepris per kunde som tilbyder vil betale til netteieren, som er Storfjord kommune. Den som betaler mest per kunde får leveransen. Det er samtidig lagt inn et krav om at folk i Signaldalen skal betale samme pris for tjenestene som på andre steder der tilbyder leverer. Pris har størst vekt, men også den tekniske løsninga, så som redundans og robusthet i nettet, kan bli vurdert.

Tilbyder får disponere fire fiber i G12 kabelen fra helsesenteret til bygdehuset Brunes. Kommunen disponerer fortsatt åtte av 12 fiber.


Tilbyder skal stå for drift av fiberen. Det betyr at de skal motta alle henvendelser om feil, og skal sørge for at det utkalles entreprenør for å rette feil der det kreves.

Abonnentene på fiberen kan i dag få hastigheter opp til 1000 Mbs (1 Gbs).

Se innslag fra k-styremøte 24. mai 2007.

Og her.