Fiskeoppsyn tilsatt

Fluefisker ved Attkjippa i Signaldalselva . Arkivfoto.

Paal Hugo Larsen og Øystein Ursfjord er tilsatt i midlertidige stillinger som fiskeoppsyn i Signaldalselva og Skibotnelva for sesongen 2022.

De skal fungere i stillingene i perioden 20.mai – 15.oktober 2022, og timelønna er 250 kroner inklusive feriepenger. Kjøreutgifter dekkes etter innsendt reiseregning.

Storfjord kommune skal forskuttere lønn for elveoppsyn med seinere refusjon fra Signaldalselvas grunneierlag og Skibotn jeger- og fiskerlag.