Friluftsinteressene overkjøres

Fra det populære turområdet Bjørnhumpen/Skjellhumpen har man vakker utsikt mot fjorden, Kitdalen og Signaldalen. Nå er det frykt for at ei 24 meter høg antennemast midt i turområdet vil ødelegge den.

Godkjenning av ei antennemast på Bjørnhumpen like ved kommunesenteret i Storfjord skaper harme og frustrasjon. Masta skal plasseres i et svært attraktiv fritidsområde.

For vel et år sia blei det kjent at Telenor Norge vil føre opp ei telekommunikasjonsmast på 24 meter med tilhørende utstyrshytte på på Bjørnhumpen – midt i et svært populært turområde nær kommunesenteret.

Kommunestyret har godjent en dispensasjonsøknad fra Pro Invenia, som bygger masta for Telenor. Vedtaket er påklaga, men klagen blei ikke tatt til følge i kommunestyret. Nå ligger saka hos Statsforvalteren.

Friluftsrådet ikke involvert

Nå viser det seg at Ishavskysten friluftsråd først nå nylig blei kjent med at det er en prosess på gang, og at de ikke er blitt inkludert. iStorfjord har bedt friluftsrådet kommentere dette forholdet.

– Vi syns at det er synd at kommunen ikke har involvert oss i denne saka og brukt oss som den faginstansen som vi er. Kommunen pleier å være flinke til å sende arealsaker til oss, så her har det nok skjedd en glipp. På generelt grunnlag anbefaler vi medlemskommunene våre å ta vare på og forvalte A-områdene sine, spesielt de i nærområdene til der folk bor, slik at friluftskvalitetene ikke blir ødelagt. A-områder som Bjørnhumpen er viktige i et hverdagsfriluftslivsperspektiv. Her gir friluftsliv fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og ro, det skriver Tine Marie Valbjørn Hagelin i en epost til iStorfjord. Ho føyer til:

– Det vi vet er at akkurat dette området er et av de mest besøkte og populære nærturene i hele kommunen, med stor aktivitet gjennom hele året. I 2021 var det over 700 som registrerte sin tur på TellTur til Bjørnhumpen. Av erfaring vet vi at ca halvparten av alle som går på tur, ikke registrerer turen sin, så man kan nok med trygghet gange tallet med to. Det tilsvarer flere besøk til Bjørnhumpen per dag. Vi vurderer det slik at en mast på den størrelsen, med et servicehus, kommer til å ha en negativ konsekvens på friluftsopplevelsen i dette området. Utsikten fra Bjørnhumpen er flott, med fri siktlinje ut fjorden og inn Signaldalen og Kitdalen. Fri siktlinje og utsikt er to av flere viktige momenter for friluftsopplevelsen, i tillegg til opplevelsen av å være ute i naturen og med fravær av tekniske inngrep. Nå vet ikke jeg om hvor godt andre alternativer er utredet, men jeg skulle gjerne sett at det kunne være andre alternative plasseringer som ikke er midt i et av kommunens viktigste lavterskel turområder. Vi holder på med å revidere friluftskartleggingen i Storfjord kommune, slik at vi i løpet av sommeren vil gi kommunen et oppdatert kunnskapsgrunnlag om friluftsbruken i området. Det er ingen tvil om at dette området kommer til å bli klassifisert som et A-område i det reviderte kartet også. 

– Storfjord kommune er en av våre medlemskommuner, hvor en av våre viktigste funksjoner er å være fagrådgivere for kommunene, skriver Tine Marie.

– Vi vet at saken nå er inne til behandling hos statsforvalteren. Jeg håper at vi får anledning til å komme med vår faglige vurdering av tiltaket, selv om jeg innser at saken er kommet langt i prosessen, legger ho til. 

Anbefaler å trekke masta bort

I høringsuttalelsen til Troms og Finnmark fylkeskommune vises det til at området er tilrettelagt med gapahuk, klopper, bord og trimpostkasseer. Turen er skilta og merka, og ligger i det offentlige kartgrunnlaget og inngår i turkassetrimkonseptet Tell Tur. Attraktive nærmiljøområder og lavterskel turmål er av stor verdi for bolyst og folkehelse. Dette er en viktig nærtur i Hattengområdet.
Bedre mobildekning i området vil bidra til økt sikkerhet under friluftsaktiviteter i nærområdet. Fylkeskommunen anbefaler likevel å trekke mast og basestasjon mest mulig bort fra eksisterende tilrettelegging for friluftsliv i området.

– Vi ber om at søker går i dialog med Storfjord kommune og grunnkretsen Hatteng om egnet plassering for ikke å forringe kvalitetene knyttet til turmålet og tilretteleggingen på Skjellhumpen. Detaljert plassering bør også velges for å redusere visuell påvirkning i landskapet, med særlig fokus på de merkede turrutene, heiter det i uttalelsen.

Bare 2G og 4G?

Det er Helen Ryeng og Morten Døhl som har klaga på vedtaket. I et brev til StatsforvaIteren viser de blant anna til at de ikke er enig i at det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler i denne saken til å kunne gi dispensasjon.

– Kommunen har ikke foretatt en interesseavveining der konsekvensene av de konkrete ulemper ved tiltaket fremkommer. De allmenne interessene, og særlig barnas interesser i denne saken er ikke tilstrekkelig belyst.  Som vi har anført i vår klage, finnes det flere alternativer til plassering av denne masta. Det er derfor ikke samfunnskritisk at masta blir plassert på Bjørnhumpen.

I tillegg til at de meiner friluftsområdet blir forringa, viser de til at det ut fra søknaden ikke er planlagt framføring av fiberkabel til basestasjonen, og at basestasjonen som følge av dette aldri vil kunne etableres som en ekte 5G basestasjon.
– Det er ikke i henhold til etablert 5 G praksis, da en slik basestasjon nærmest skal være direkte tilknyttet internett for få en best mulig responstid og størst mulig båndbredde.

Kommunikasjonskoordinator Pål Lukashaugen i Telenor sier til iStorfjord at hvis det framgår av søknaden at det er planlagt bare for 2G og 4G, er dette feil. Han forklarer at man ikke vil føre fram fiber, men benytte radiolinje til masta. Ifølge Lukashagen vil dette gi mulighet for 5G. Forskjellen er at man ved radiolinje ikke vil oppnå synkron hastighet, altså like god “fart” både opp og ned, som er mulig med fiber.

Han er klar over at området masta er planlagt i er et viktig friluftsområde. Men han sier at det er den plasseringa som vil gi best mobildekning.

Når det gjelder dekning sier Lukashaugen at for å ha fullgod dekning, må man som en tommelfingerregel se mastetoppen og befinne seg innafor en radius på 5-6 kilometer.

Han kan dessuten opplyse at masta som nå står på Bårbakken ikke vil bli tatt ned når den nye kommer i drift.

– Den inneholder sambandsutstyr, og kan derfor ikke fjernes, opplyser han.

4 kommentarer til “Friluftsinteressene overkjøres”

 1. Vi som bor oppe i Kitdalen har null mobildekning og en heller ustabil internettkabel. Forrige gang vi var uten noen form for kommunikasjonsteknologi (i dagesvis, for n’te gang) ble en i min familie skadet og måtte da ned til Hatteng for å kunne ringe legevakt. Heldigvis sto det ikke om liv, og heldigvis var det ikke så akutt at det sto om minutter.
  Saken her fremlegges slik at det ser ut som man er ute etter å få det raskeste, nyeste og beste -for å kunne streame, spille og være underholdt? Det er ikke tilfelle. Vi ønsker først og fremst å kunne ringe AMK ved behov.
  En mast kan man snu ryggen til for å nyte utsikten. Liv og helse kan man absolutt ikke snu ryggen til.

 2. Det virker som om friluftsliv og god utsikt er viktigere enn liv og helse for enkelte. Det er vel lett å være imot at mobilmasta kommer opp når man har god mobildekning selv. Nå har det seg vel slik at plassering av masta er faglig utredet for å ha best mulig dekningsgrad. Det har vi virkelig behov for i Kitdalen. Slik som d er nå har vi stort sett dekning kun når vi er innafor wifi dekning, dvs. rett utafor husveggen hjemme. Det er beklagelig at enkelte setter større pris på turmål enn sikkerheten til sine sambygdinger. For min egen del klarer jeg nok å nyte både natur og utsikt selv om det står en mobilmast der.

 3. Det er synd at ikke redaktør Tore Figenschau med sin uavhengige lokale nettavis ikke tar seg bryet å belyse alle parter. De som faktisk berøres av den manglende mobildekningen, og hvordan de berøres.
  At uthevet fremlegging av at godkjenning av antennemast har skapt harme og frustrasjon er noe uforståelig.
  At vi etter mange års jobbing, klager, og sikkerhetsbekymringer endelig skal få mobildekning i vårt nærområde, og friluftsområde har skapt stor glede blant alle.
  At det har vært noen få motstandere/skeptikere i byggesak er vel ikke så unaturlig da de vel ikke har vært bekjent og direkte berørt av den sikkerhetskonsekvens manglende og dårlig mobildekning kan ha.
  Når enkelt personer har vært opplyst om konsekvenser som at det har vært tilfeller med hjertesvikt i Kitdalen hvor de berørte har mistet telefonkontakt med AMK, og at ambulanse ikke får overført data fra EKG i Kitdalen, har de sagt at selvfølgelig går sikkerhet foran friluftsliv.

  At vi i vår kommune har mange flotte turområder slik som Bjørnhumpen er flott. Vi må også huske på at mange velger å gå i umerkede områder, og at vi ikke må favorisere den ene foran den andre.
  De militære installasjoner på vei opp til Bjørnhumpen, og kraftoverføringsmaster gjennom område overses og glemmes så fort. Det gjør ikke dem som kanskje mister en av sine som kunnet fått hjelp i tide.
  Vi har ingen å miste.
  Tenker at vi bør ha tillit til avgjørelse våre folkevalgte har tatt, og Telenors avgjørelse på plassering slik at vi ikke får flere utsettelser på byggingen.
  Vil benytte anledningen å takke de folkevalgte, og Telenor for å ha tatt oss i Kitdalen på alvor.

 4. Har sagt det før, og eg sei det igjen. At en enslig mast ska kunne være tel sjenanse for friluftslivet i området e helt uforståelig. Når du ser innover Kitdalen så e det nok ikke bare den nydelige naturen du ser, men også de stygge monstermasten som vi va så “heldig” å bli påtvunget. For oss som bor her e det like viktig med bolyst som for alle andre i kommunen, og da e det viktig å kunne kommunisere med omverden.

Det er stengt for kommentarer.