Oppgulp og svada om snøscooter i Storfjord

… snøscooterbrukere er av myndighetene og lovverket bevist utelatt fra å omtales som friluftsliv, skriver Frode E. Rydningen i dette innlegget.

Av Frode E, Rydningen, storfjording og nestleder Snøscooterklubbenes fellesråd

Svar til Tore Figenschaus kommentar «Friluftsinteressene må vike» 

Like sikkert som at det våres (selv om det ikke virker slik…) er det at Tore Figenschau har noe oppgulp og svada å komme med om snøscooter og bruk av denne. 

Tore påstår at gjeldende motorferdsellov ble vedtatt med KNAPT FLERTALL, for øvrig i 2015 og ikke 1915. Han skriver saken som en «kommentar» – ikke en nyhetssak – så da trenger man ikke være så nøye med fakta…? Kanskje snart på tide å kalle nettsiden en privat blogg i stedet for an avis? 

Loven ble vedtatt med stemmene til Ap, Høyre, FrP, Sp og Krf – bare mot stemmene til SV, Venstre og MDG. Man trenger neppe være rakettforsker for å regne sammen dette og finne ut at Tores påstand om «knapt flertall» er reint svada. Dette er ikke ukjent fra folk som misliker snøscooter. Dette ser jeg gang på gang, feilaktige påstander slenges ut og spres videre i håp om at ikke faktasjekkes og dette fester seg hos folk som en sannhet. Hadde jeg som nestleder i Snøscooterklubbenes fellesråd gjort det samme – måtte jeg tatt min hjelm og gått av. 

Tore skriver at hensikten med loven er at det skal tas særskilt hensyn til friluftslivet og dyrelivet. Det er feil. Hensikten med loven er å regulere motorferdselen – med sikte på å verne om naturmiljøet og trivselen. Her endrer Tore formålsparagrafen til loven for å passe eget syn. Det kan virke uskyldig – men er faktisk ganske alvorlig desinformasjon. Igjen.

Ja, mange kommuner har lagt løyper i viktige og svært viktige friluftlivsområder. Kartleggingen og fastsettingen av de fleste kom etter at løypene allerede var etablert. Ikke er det noe forbud mot dette heller. Jeg vet ikke om Tore bevist unnlater å nevne noe om fastsettingen av slike områder – eller om ikke kjenner til det. Men her er ett eksempel på hvor håpløst dette opplegget er. 

I Storfjord kommune ligger Gappohyttene til Troms Turlag. De besøkes naturlig nok av folk utenfor kommunen også – og med en frekvens som er mer enn «nesten aldri». Vips – så er området definert som «viktig friluftlivsområde». Dette uavhengig om de ferdes der sommer eller vinter. KUN besøk på sommeren hadde også gjort området til viktig friluftlivsområde på vinteren. Så håpløst er den kartleggingen. Og så enkelt misbruker snøscootermotstandere dette. Men aldri forklarer de hvordan de misbruker denne kartleggingen i sin propaganda. 

Troms Turlag hadde ikke en eneste kommentar til re-godkjenningen av snøscooterløypene i Storfjord. På tross av at Fylkeskommunen ba kommunen etterlyse svar fra de – da Fylkeskommunen var overbevist om at de ville komme med negative innspill. Så… må friluftslivsinteressene i kommunen vike?

For å «leke med tall» som Tore gjør når han raljerer over at det koster så mye å utrede løyper. Det er i dag registrert over 500 snøscootere i Storfjord kommune. (500 stk er bare de største merkene). Bare her kan vi se at dette ikke er en «særinteresse» i Storfjord – når vi vet antall innbyggere i kommunen. 

Disse 500 snøscooterne er kjøpt og betalt – og har dermed betalt mva til Staten, som skal komme tilbake til kommunene. Mye havner i det store sluket, men likevel. 500 snøscootere til la oss si 80 000,- pr stk, (for å gjøre det enkelt – mange koster mer, noen mindre) og av denne summen betales det 25% mva. dvs 20 000,- pr snøscooter. Totalt 10.000.000,- TI MILLIONER kroner. Bare i 2021 har nyregistrerte snøscootere bidratt med nærmere 1 MILLION kroner til Staten i moms. Og da er det for galt at det brukes 200.000 kroner i «småpenger» på utredning av løyper. Kanskje er ikke timelønna til de ansatte regnet med – men det regnskapet gjøres jo heller ikke for andre friluftsaktiviteter kommunen planlegger for! 

Ny utredningen av løyper som har eksistert i over 40 år var det heller ikke snøscooterbrukerne eller kommunen som har funnet på – men folk som prøver kvele bruken av snøscooter i Norge. 

Tore virker glemme lovnaden de største partiene i Storfjord hadde gitt sine velgere før valget, men som ble overkjørt av MDG for at de sikret flertallet. Slikt er visst ikke så viktig. Ja, Høyre og Ap fikk ordfører og varaordfører – noe annet skulle tatt seg ut. At avtalen med MDG om ikke nye løyper ble brutt skulle også bare mangle – da det var stikk i strid med meningene i kommunen – og løftene til partiene. Ingen politiker med noen grad av integritet eller respekt for sine velgere burde stå ved den avtalen. 

Jeg er ikke involvert i kommunens planer om nye løyper og kan ikke bekrefte eller avkrefte Tores påstand om at kun snøscooterforeningene er invitert til å diskutere nye løyper. Dette er en påstand som jeg neppe tror er riktig – da det er krav til involvering i prosessen. Det kan være naturlig å ha møter med snøscooterforeningen i forkant for å avklare løyper før slikt sendes ut på høring og da får også friluftslivsinteressene mulighet å komme med innspill. Men her presenterer Tore det som at endelig beslutning om løyper skal tas på bakrommet – SVADA. Som vanlig. 

Det kan jo til slutt nevnes angående involvering – at nettopp snøscooterbrukere er av myndighetene og lovverket bevist utelatt fra å omtales som friluftsliv. Så vi er i mange år blitt ekskludert fra å få komme med innspill og uttalelser om hva gjelder friluftsliv. Men da er det ingen Tore Figenschau som klager over at «det er de sterkestes rett som gjelder». Demokrati og flertall – akkurat som det passer seg. 

Litt som Rødt og NATO…. Eller MDG og olje – Ja takk, når det passer seg…

Én kommentar til “Oppgulp og svada om snøscooter i Storfjord”

Det er stengt for kommentarer.