Dialogmøte om flyktninger

Storfjord vil ta imot 15 flyktninger fra Ukraina. (Foto: Fri Fagbevegelse)

Storfjord har sagt ja til å bosette inntil 15 flyktninger. Det betyr at det fra 1. juni kan komme 15 nye innbyggere, voksne og barn til kommunen.

Kommunen forbereder seg nå på å ta imot dem på best mulig måte. Derfor vil kommunen komme i dialog med både frivillige, lag, foreninger og enkeltpersoner som kan hjelpe til med å inkludere dem i lokalsamfunnet og bygdene.

Klokka 18 i ettermiddag vil kommunen informere om tilskuddsordninger som finnes og trenger informasjon om hva innbyggerne kan og vil bidra inn med. Møter er på rådhuset på Hatteng.

De som ikke kan møte fysisk, kan sende e-post om tanker, ideer og eventuelt stille spørsmål. Epostadressen er: post@storfjord.kommune.no.

Fra kommunen møter ordfører Geir Varvik og en representant fra administrasjonen.