Smårollinger skal bli trygge i vann

Illustrasjonsfoto: Arkivbilde fra reåpninga av bassenget på Hatteng skole.

Storfjord kommune har fått tilskudd til svømmeopplæring i 2022 for 17 barnehagebarn. Beløpet utgjør 31450 kroner.

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som gir tilskuddet, og målet er at barn i alderen 4-6 år skal få tilstrekkelig vanntilvenning slik at de blir trygge i vann og får et bedre grunnlag for å utvikle gode svømmeferdigheter.
Tilskuddet skal i sin heilhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Kommunen og barnehagene kan sjøl velge hvordan opplæringa skal organiseres og gjennomføres, men opplæringa skal skje i åpningstida til barnehagen, og skal i hovedsak foregå i basseng.
– Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud, understreker Statsforvalteren.
Storfjord hadde søkt om tilskudd til seks barn fra Oteren barnehage, to barn fra Storfjord naturbarnehage og ni fra Furuslottet barnehage, ialt 17 barn.