Byggeklar tomt var ikke byggeklar

John-Martin Johansen trudde tomta var byggeklar. Det var den ikke. Foto: Privat.

– Det er nå snart et og et halvt år sia min første kontakt med kommunen i denne saka. Jeg er fortsatt ikke kommet i gang med noen bygging. Det har ikke stått på meg.

Det skriver John-Martin Johansen i Skibotn i et brev til kommunen.

John-Martin arbeider i Kilpisjärvi og ønsker sammen med samboer å bygge og bo i Skibotn. Det har vist seg å ikke være så enkelt.

Han tok kontakt med kommunen i desember 2020, og meldte fra om at han ønska å kjøpe ei tomt med tanke på husbygging. Etter ei purring, fikk han svar i januar året etter. Han skulle få ei tomt på 1135 kvadratmeter til 48300 kroner, alt inkludert. I tillegg kom en årlig festeavgift på 1430 kroner.

– Jeg aksepterte tomta og ba om faktura. Men det kom ingen reaksjon på min aksept. Det førte til at jeg kontakta ordføreren 19. april. Først i juli 2021 fikk jeg faktura, som jeg betalte den 23. juli, skriver John-Martin i brevet til kommunen.

Så langt alt vel. Byggekontrakt blei inngått med et ferdighusfirma, byggesøknad og nabovarsel ble sendt i september i fjor.

Men så:

– Etter at fristen for behandling av byggesøknaden hadde gått ut, dukka det opp nye, og for meg ukjente krav, om grunnundersøkelser og grunnboringer på den tomta jeg hadde betalt. Trolig var det NVE som kom med dette kravet. Tomta jeg hadde kjøpt av kommunen, var altså ikke byggeklar, skriver John-Martin.

I januar i år blei grunnboring gjennomført, men så fikk han via byggefirmaet opplyst at det måtte gjøres ytterligere utredninger, noe som kunne ta opptil tre måneder.

– Etter dette fant jeg ut at jeg måtte «hoppe av» den første tomta. I begynnelsen av mars bestemte jeg meg derfor for ei ny tomt ikke så langt fra den første. Den var grunnboret og godkjent. Ny byggesøknad ble sendt kommunen før påske. Nabovarsel er sendt og skal være godkjent. Jeg har til nå ikke fått noen godkjenning av denne søknaden. Det er nå snart et og et halvt år siden min første kontakt med kommunen i denne saken. Jeg er fortsatt ikke kommet i gang med noen bygging. Det har ikke stått på meg, skriver han i brevet.

Han hadde møte med kommunens administrative i mars, og bad blant anna om om at byggesøknadene måtte behandles raskt slik at han kunne komme i gang med bygginga. Mens tida går, stiger prisene. Kostnadsoverslagt var opprinnelig på 3, 8 mill. Nå har det steget til 4,2 mill.

I tillegg har han uforskyldt måtte rydde to tomter, noe han har anslått til 30 dagsverk totalt.

– Jeg er uten skyld i denne saken. Det vil være urimelig at jeg skal betale nye tomtekostnader, det være seg kommunale gebyr eller tinglysningskostnader eller lignende ut over det som vil være for en tomt, og krever at kommunen dekker iallfall halvparten av meirkostnadene han er påført som en følge av forsinkelsene.

John-Martin har sendt kopi av brevet til ordfører Geir Varvik.

iStorfjord har kontakta ordføreren og spurt om hva han har svart John-Martin.

I en sms til iStorfjord opplyser ordføreren at han har sett brevet, og at kommunaldirektøren har videresendt det til saksbehandleren.

– Jeg har ikke svart noe til John Martin. Denne henvendelse må gå tjenestevei. Men jeg har stor forståelse for avsenderen sin frustrasjon, skriver ordføreren i tekstmeldinga til iStorfjord.

Les også: Fikk nok av kommunalt byråkrati