Blymangel

Torbjørn Berntsen var Miljøvernminister på ville veger som man ser.

(Dette er en kommentar)

Ifølge NTB kan Europa de neste 15 årene stå overfor en kritisk metallmangel, ifølge en rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven, utarbeidet på oppdrag fra Eurometaux, en europeisk bransjeforening for metallprodusenter.

Det er behov for å sikre ny tilgang på gruver og økt kapasitet til foredling av metaller, for eksempel smelteverk, men også gjenvinning er en svært viktig brikke, ifølge rapporten. 

Ja, det skal jo bygges tusenvis av nye vindturbiner, både til sjøs og på land. 

Til én – 1 – vindturbin kreves det 650 tonn stål, 55 tonn kobber, 37 tonn bly, 2 tonn aluminium, 600 kg nikkel, 65 tonn betong,1800 liter hydraulikkolje pluss stoffet Bisfenol A. (Eg har ikke sett at disse tallene er bestridt).

Så er det bare å gange med 100 eller meir, så skjønner man at de trengs nye gruver og gruvedrift med dertilhørende forurensning. I tillegg omgjøres intakt natur til «vindmølleparker». Det markedsføres som det GRØNNE SKIFTET.

Så er det noen som hevder at den mest effektive, eller kanskje den eineste, måten å stanse, eller iallfall bremse, den katastofale ødeleggelsen av natur og livsmiljø for mennesker, dyr og insekter, er å redusere forbruket drastisk. Drastisk!

De som hevder det, skjønner ikke at vi bare MÅ ha hytte på fjellet eller ved sjøen (og 4-felts veg for å komme dit fort nok), de to-tre bilene vi har, motorsykkelen, snøskuteren, campingvogna og bobilen. Og at vi må ha to-tre sydenreiser i året. Og så videre. Sånn er det bare! (Illustrasjonen over har eg stjelt en eller annen plass (unnskyld!). Torbjørn Berntsen var Miljøvernminister på ville veger som man ser)