Hørt om Djevelsteika?

Kart Apaja-området. Kilde: Norgeskart.n)
Kart Apaja-området. Kilde: Norgeskart.no.

Skal vegen hete Heggskogvegen eller Pirunpaisti?  

Det er ett av spørsmålene som diskuteres i forbindelse med arbeidet med vegnavn i Storfjord kommune.

Den aktuelle vegen går fra E6/E8 mot sør i Apaja.

– Heggskogveien er det eneste som har vært brukt om veien, hevder en lokal forslagsstiller.

– Pirunpaisti, mener Kvensk stedsnavntjeneste (KST).

– Pirunpaisti er stygt og støtende, mener den lokale forslagsstilleren. (Oversatt til norsk: Djevelsteika).

– Vi oppfatter ikke Pirunpaisti som støtende, men heller som et humoristisk navn. Et søk i Karttapaikka, det finske kartverkets nettside, viser at det er mer enn 200 navn over hele Finland med forleddet Pirun-. Vi finner også igjen forleddet Pirun- i andre kvenske stedsnavn, for eksempel Pirunoja i Sør-Varanger, skriver KST i sin uttalelse til saka, og viser til at Pirunpaisti er registrert i SSR (Sentralt stedsnavnregister) og behøver ikke egen navnesak.

Stedsnavntjeneste for norske navn i Nord-Norge (STNN) tilrår primært et kvensk adressenavn.

– Kvensk skrivemåte må vurderes av Kvensk stedsnavntjeneste som også kan vurdere om dette er et støtende navn, mener STNN.

– Det foreslåtte norske navnet Heggskogveien er ikke registrert i SSR, og det finnes heller ikke noe liknende bruksnavn (Heggskog e.l.) i matrikkelen. Primærnavnet som ligger til grunn for adressenavnet bør derfor registreres i SSR gjennom egen navnesak før det kan brukes som adressenavn, skriver  STNN.