Det blir stillere

Noen ganger i uka tar eg meg en tur opp i lia ovafor huset vårt Det er en tur på halvannen kilometer hver veg, og 250 høydemeter. Det er en tur som får opp pulsen!

Hadde det vært en dag midt i april for noen år sia, 15-20 kanskje, ville eg kunne sette meg ned på ei nedfallsbjørk og lytte til orrespillet. En herlig konsert med utøvere som bidro fra hver sin spillplass på begge sider av dalen. Det var liv i fjellbjørkeskogen! No er den fraværende.

Likedan kunne man høre rypa kakle i myrkanten. Eller når man tok turen opp gjennom dalen til fjells. Stoppa man da for å tørke svetten, kunne man høre rypa ønske velkommen til fjells. Godlyd til å bli glad av. Et sikkert vårtegn. I dag er den lyden sjelden å høre. Rypa er en trua art, og er på den norske rødlista.

Den første som blei borte for meg, var stæren. Den har eg ikke sett på mange år. For 15-20 år sia var den en ordentlig gledespreder der den satt og glitra med sine mange farger og fantasifulle sang. Ornitologene sier at det blir stadig færre fugler. I Europa er fuglebestanden redusert med 600 millioner individer sia 1980. Fuglene er indikatorarter. At de forsvinner, er ei varselklokke. Noe alvorlig er iferd med å skje med livsmiljøet på kloden.

Biomassen av ville pattedyr på kloden er redusert med 82 prosent de siste tiåra. No er det grønne skiftet (huff, eg sliter med å skrive de tre ordene) i ferd med å ødelegge enda meir av kloden og livet på den. Det skal bygges tusenvis av nye vindmøller som hver krever enorme mengder metaller.

Gruvedrifta vil måtte mangedobles for å dekke behovet. Søppelbergene av ikke-resirkulerbart materiale vil svulme. Fugle-og insektdøden vil øke.

Antallet laks i fangenskap vil også øke. Dramatisk. Og dermed faren for at atlanterhavslaksen får enda verre vilkår. Den er allerede på rødlista.

Norge har fått en minister fra Senterpartiet (Norges kanskje minst miljøvennlige parti) som vil slakke på strenge nasjonale krav når det gjelder blant anna byggeforbud i strandsonen og andre bestemmelser som tar sikte på å hindre naturødeleggelser. Kommunene skal få bestemme meir. Og dermed får sterke pressgrupper lettere spill.

Vi har fått en minister fra Arbeiderpartiet som vil bygge fleire vindmøller. Også på land. For å redde klimaet. Enda meir ødelagt natur. Enda meir kraft å eksportere.

Er det noen som hører varselklokkene?

Én kommentar til “Det blir stillere”

Det er stengt for kommentarer.