Asfaltveger blir grusveger?

Fossevegen i mai 2012. Den gangen fant Magne Lockert og Knut Olav Figenschau ut at de måtte “trø tel” når ikke kommunen gjorde det.
Men i år kan det komme penger til oppgradering.

Asfalten på Horsnesvegen og Gammelvegen i Skibotn kan bli frest opp og vegene kan dermed få status som grusveger.

Det framgår av Storfjord kommunes investeringsprogram for 2022-2025, som blei vedtatt i kommunestyret 16. desember i fjor.

Det er satt av 2,4 millioner til Horsnesvegen i 2023, og 1,9 millioner til Gammelvegen i 2024.

Til oppbygging og grusing av kommunale veger i Signaldalen er det satt av 1 million i 2022. Det er en halvering av beløpet som kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll oppgav til iStorfjord i fjor.

Det er også ført opp 3 millioner til oppgradering av bruene ved Solvoll og Kavelfossen, men ikke før i 2025.

Én kommentar til “Asfaltveger blir grusveger?”

  1. Når det gjelder Horsnesveien vil jeg stille følgende spørsmål:
    Hvor mye utgifter har det vært til vedlikehold av denne veien de siste 20 årene?
    Se bort fra brøyting, strøing og kosting?
    Hvilke vedlikeholdskostnader vil det påløpe med grusvei? Her tenkes på høvling etterfylling av masser og valsing?
    Flott om ansvarlige kan svare.

Det er stengt for kommentarer.