Én million til kommunale veger i Signaldalen

Typisk kommunal veg i Signaldalen. Her ved Nymo.

På investeringprogrammet Kommunale veier, oppbygging og grusing for 2022  har Storfjord kommune satt av 1 000 000 kroner.  Planen er å bruke heile denne summen på kommunale veger i Signaldalen.Det er imidlertid ett forbehold:  At disse midlene fortsatt er tilgjengelig i 2022.

29. april i år posta kommunen et innlegg på Facebook der det blei lovet ei omfattende oppgradering av de kommunale vegene i Signaldalen. Et halvår seinere savner innbyggerne i bygda fremdeles denne oppgraderinga. På epost har iStorfjord fått denne forklaringa fra kommunalsjef Dag Myrvoll:

“Ordlyden som ble nyttet på FB saken 29. april kan nok ansees som litt upresis og kan nok oppfattes som at det allerede i sommer skulle gjøres omfattende utbedringer.

Men det har i etterkant vært lagt ut flere saker på FB som har beskrevet mer i detalj hva det faktisk jobbes med.

I kort så har da informasjonen vært at det er inngått en intensjonsavtale med en grunneier i Signadalen for uttak og knusing av grus.

Videre har det vært informert om at det jobbes med å få gjennomført en full skogrydding langs veier, og da med en påfølgende grøfting.

Det som faktisk er utført i sommer

  • 1 stikkrenne er byttet på Eggaveien
  • Høvling av veier 29. april
  • Oppgrusing av 140 meter ved Vassdalsberget
  • Høvling av veier for ett par uker siden (husker ikke helt datoen)
  • Veier er detaljkartlagt og det er satt ned pæler hver hundrede meter som skal nyttes utarbeidelsen av konkurranse for grøfting”

Dag Myrvoll skriver at høvling har vist seg å være fånyttes siden det ikke lenger finnes grus på vegene.

Men nå har altså kommunen inngått en intensjonsavtale med grunneieren om knusing av grus i Nymo -grustaket, noe som vil gjøre transportkostnadene for utkjøring av grusen låge.

Nå skal det arbeides  med å prosjektere prosjektet. Det skal videre utlyses en konkurranse om knusing av grus.