Blir ikke friskmeldt nå

Arkivfoto: Utsetting av yngel i Signaldalelva. Foto: Tore Figenschau.

Vassdragene i Skibotn-regionen blir ikke friskmeldt nå. Det skriver Statsforvalteren i Troms og Finnmark  i ei pressemelding i dag.

– Mattilsynet har orientert Statsforvalteren i Troms og Finnmark om at tilsynet ikke kan friskmelde vassdragene i Skibotn for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2021. Det betyr at markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris 18. november blir avlyst, og det beklager vi, heter det i pressemeldinga.

 Bakgrunn

Vassdragene i Skibotn-regionen har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i over 40 år. Etter rotenonbehandling i 2015 og 2016 har Statsforvalteren i Troms og Finnmark koordinert et reetableringsprosjekt for fiskebestandene i regionen.

 Ingen smitte

Vi vil understreke at det ikke er påvist smitte av gyro i vassdragene i reetableringsperioden.

– Mattilsynet må utsette friskmeldingen av Skibotn-regionen fordi alderen på smolt er ett av hovedkriteriene i utryddelsesprogrammet som er godkjent av ESA, sier Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Ettersom maksimal smoltalder i Skibotn er funnet å kunne være fem år, medfører dette at overvåkingsperioden øker med ett år. Ettersom kriteriet på smoltalder pluss ett år ikke er oppfylt kan vi dessverre ikke friskmelde vassdraget i 2021. Dette er også kriterier som blir grundig etterprøvd av ESA i forbindelse med den obligatoriske rapporteringen fra Mattilsynet til ESA.

– Nå skal vi gjøre vårt for at alt skal være klart i 2022, sier Næsset.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark må altså på bakgrunn av dette avlyse den planlagte friskmeldingsseremonien i 2021. Det er uheldig, og vi beklager at det ikke ble avklart på et tidligere tidspunkt.