Oppsigelse blir advokatmat

Tre entreprenører meiner at Storfjord kommune har sagt opp vedlikeholdkontrakt på feil grunnlag. (Illustrasjonsfoto har ingen ting med den aktuelle saken å gjøre.)

Entreprenørene Ryeng Anlegg, BN Maskin og Koht & Sønner er i konflikt med Storfjord kommune etter at kommunen sa opp anbudskontraktene midt i perioden.  Nå blir saken advokatmat.

I et brev til de tre entreprenørene skriver kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll:

“Storfjord kommune har besluttet å ikke benytte seg av opsjon i avtale 2019/270-10 Vintervedlikehold 2019-2023, og avtalen vil derfor ikke bli prolongert”.

Videre heter det at  konkurranse for leveranser av vintervedlikehold til Storfjord kommune vil bli kunngjort første halvår 2021. Firmaene oppfordres til å delta i konkurransen.

De nevnte entreprenørene godtar imidlertid ikke oppsigelsen.

Ryeng Anlegg AS skriver i et brev til kommunen at Storfjord kommune  ikke har anledning til å si opp kontraktene slik det her er gjort, og heller ikke sette oppdrag ut på nytt anbud.

– I avtalen ligger det opsjoner på ytterligere to år. Disse opsjoner ble utløst og bestilt muntlig av kommunalsjefen i møtet da utlevering av mobil med GPS-app fant sted, på kommunalsjefens kontor. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale.
Denne bestilling ble gjort ovenfor samtlige tre kontraktsparter, heter det i brevet fra Ryeng Anlegg,  som varsler at saken er sendt til juridisk vurdering hos advokat.