Det meste gikk galt

Illustrasjonsfoto.

Det meste gikk galt da det blei åpna for snøskuterkjøring til 17. mai i Parasløypa  i fjor.

Ikke visste ordfører Geir Varvik at Könkämä sameby har beiterett i Storfjord kommune og skulle høres i forbindelse med forlenga åpning av Parasløypa.  Og ikke visste han at han på vegne av kommunen ikke hadde lov til å overprøve reindrifta sitt krav om stengning.  Heller ikke visste han at epost til og fra kommunen skal journalføres i kommunens postjournal i henhold til Offentlighetsloven.  Derfor var det ikke mulig få innsyn saksbehandlinga.

Les også: Slapp skutertrafikken løs i kalvingsområde for rein

iStorfjord har spurt Statsforvalteren om kommunen kan overprøve et krav om stengning fra reindrifta.  Seniorrådgiver miljø  hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Anders Tandberg, er klar:

– Nei, det kan ikke kommunen.

I en epost føyer han til:

“Når kommunen søkte om forlenget åpning av snøskuterløyper hadde Statsforvalteren satt som vilkår at kommunen måtte innhente eksplisitt samtykke fra alle berørte reinbeitedistrikt eller evt. siidaer som ble berørt av løypene (herunder også svenske samebyer med beiterett i kommunen). Dette ble ikke gjort av kommunen.”

Ordfører Geir Varvik har sagt at han ikke kjente til Könkämä sameby før etter 17. mai i fjor.

På sms 15. mai blei  han imidlertid gjort kjent med denne oppfordringa som Maret Silja Blind i samebyen hadde posta på Facebook:

Post på Facebook 11. mai 2020.

På grunn av en særdeles hard og vanskelig vinter forsøker vi å nå ut til flest mulig mennesker som ferdes i fjellet. I dette øyeblikk har vi høydrektige simler som har ankommet kalvingsområdene i Storfjord, Balsfjord og Målselv kommune. Vi ber om hjelp av alle for at de skal ha så gode forutsetninger som mulig for å komme seg igjennom denne siste sårbare tiden. Så vær så snill å unngå å kjøre med hundespann i områdene rundt Gappo, Paras, Peltsa, Storrostaelva og Trolldalen.

Varvik sier at han sikkert leste denne meldinga. Men han forholdt seg likevel  til Statsforvalterens vedtak om at det var greit å åpne løypa.

– Det er de som har gitt oss tillatelse, sier han, og holder fast ved at samebyen ikke hadde rein i området.

– Men 16. mai  blei du gjort oppmerksom på samebyens protest. Skulle ikke løypa  blitt stengt da?

– Ja, det var én dag før den skulle stenges. Men når jeg snakka med folk i samebyen, så sa de at de ikke hadde rein i området, sier han, men legger til at det var først etter 16. mai.

I epostkorrespondansen 16. mai i fjor  skreiv Varvik at han hadde hatt “habile folk” i området som hadde registret at det ikke var rein i området. Han vil ikke utdype hvem det var.

– Ifølge statsforvalteren er det ikke søkeren som eventuelt skal vurdere kravet om stengning, men uavhengige institusjoner som SNO og Reinpolitiet. Tok du deg friheten til å vurdere det sjøl?

– Nei, nei! Det er ikke Storfjord kommune som åpna løypa, men Statsforvalteren etter søknad fra kommunen,  og etter at saka hadde vært behandla i departementet for å få lik behandling i Troms og Finnmark. Ordføreren har verken myndighet til å åpne eller stenge løyper, sier han.

Men det er ikke det det står i vedtaket fra Fylkesmannen/Statsforvalteren. Der står det at det er kommunene som skal stenge løyper så raskt som mulig dersom reindrifta ber om det.

Kommunene skal stenge
Anders Tandberg  hos Statsforvalteren viser til at på våren kan forholdene endre seg raskt, og at Statsforvalteren derfor har som vilkår i sine vedtak  at «Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette».

– Dette er en «skal»-bestemmelse, altså er det ikke rom for skjønnsmessige vurderinger fra kommunens side. Dersom reindrifta ber om stenging, skal det stenges. Dette som en sikkerhetsventil for å ivareta reindriftsinteressene, også der reindrifta fra før har akseptert en forlenget åpning av snøskuterløypene, skriver Tandberg.

 

2 kommentarer til “Det meste gikk galt”

  1. Alt gikk helt fint 17. mai i fjor. Det var ikke en eneste rein i mils omkrets den dagen. Det var sjekket opp på forhånd, ellers hadde ikke kjøringen blitt gjennomført.

  2. Det var folk fra same byen innom på Norsk side som sa at nærmeste rein var med Peltsa! Altså ikke rundt Gappo.
    Håper at Tore kan lage en like stor sak om skadene som er gjort på veien opp Vassdalen for no på våren renner det elv ned det som engang var en vei.

Det er stengt for kommentarer.