Vil ha 24 meter høy antennemast i populært turområde

Tegning av mast og hytte som Telenor vil sette opp på Bjørnhumpen.

Telenor Norge vil føre opp ei telekommunikasjonsmast på 24 meter med tilhørende utstyrshytte på på Bjørnhumpen – midt i et svært populært turområde nær kommunesenteret. Det har ikke falt i god jord hos alle. Både brukere av området og naboer har protestert mot tiltaket. Andre ser igjen fram til  få bedre mobildekning.

I nabovarselet som  Pro Invenia AS har sendt ut på vegne av Telenor heter det at mast og hytte utgjør en basestasjon for mobil telekommunikasjon. Formålet med ltaket er utbedring av dekning og kapasitet i mobilneet i området.

– God dekning og kapasitet i mobilnettet har blitt en forvenng i befolkningen, og det er helt nødvendig med nye basestasjoner for å lfredsstille denne forventninga. Det er også vikg med god dekning der og kapasitet i mobilnettet ved eventuelle nødsituasjoner. Det er behov for framføring av strøm l basestasjonen, noe som kraftlag med konsesjon i området ivaretar, skriver Pro Invenia AS. og føyer til at ansvarlig søker har sjekka tiltakets forhold til naturmangfold – og kulturminneloven., og konkluderer med at tiltaket ikke vil komme i konflikt med disse lovene.

En av de som protesterer mot plasseringa, skriver blant anna:

– Bjørnhumpen er et populært og meget fint turmål, og del av et større turområde med merkede turløyper både til Bjørnhumpen og Skjellhumpen som ligger noen høydemeter lenger opp, nærmere
Mannfjellet. Fra Bjørnhumpen har man utsikt over store deler av indre Storfjord, både mot Oteren, Signaldalen, Kitdalen, Hatteng, Vestersida og ut fjorden. Det er et av de fineste stedene vi har i Storfjord, som brukes både av innbyggerne og turister. Denne løypa er de siste årene også blitt en mer og mer brukt sykkelsti. Det er unikt å ha et slikt sted som er tilgjengelig for de aller fleste som er gangføre, også små barn, innenfor en kort times gangtid
og som gir en opplevelse av å være i urørt natur, med en utsikt av de sjeldne. En installasjon av denne størrelse som planlegges her vil forringe denne naturopplevelsen.

iStorfjord har forsøkt å få en kommentar til plasseringa, men Pro Invenia AS har ikke svart.