Valmuen skal bygges opp på branntomta

Valmuen på Oteren i flammer. 9. oktober 2014.
Valmuen på Oteren i flammer. 9. oktober 2014.

Kommunestyret skal onsdag ta stilling til et skisseprosjekt for oppbygging av Valmuen på Oteren.

Forsikringsoppgjøret fra KLP vil dekke gjenoppbygging av 450 kvadratmeter Bygget var fullverdiforsikra, og taksert av KLP til 7 785 000 kroner.

Det har vært nedsatt ei styringsgruppe for prosjektet. Gruppa har bestått av tre politikere og rådmannen. Dessuten har rådmannen utnevnt ei arbeidsgruppe, sammensatt av representanter fra kommunen, Lyngsalpan Vekst (LAV), brukerrepresentanter, hovedtillitsvalgt og hovedverneombudet i kommunen.

Arbeidsgruppa har ifølge saksframlegget til kommunestyret jobba sammen om et mulig samarbeid, og har blant anna innhenta innspill fra arbeidstakere og arbeidsledere ved både Valmuen og LAV. Hensikten med et samarbeid med LAV er at det kan åpne for et større fag- og arbeidsmiljø, flere varierte opplevelser, aktiviteter og arbeidsoppgaver for deltagere begge steder.

Styringsgruppa har foreslått å øke arealet til nye Valmuen med ca 200 kvadratmeter på grunn av tenkte tilleggsfunksjoner. Det er tenkt at voksenoplæriunga, som er midlertidig lokalisert på brannstasjonen, skal inn i Valmuen.

Dessuten er det aktuelt å plassere flyktningekonsulenten her, samt å gi dagtilbud for eldre i lokalene.

Siden brannen for snart to år siden, har Valmuen benytta lokaler i Vestersiasenteret.

I mellomtida har plasseringa av Valmuen vært debattert i mediene, og det har framkommet stor uenighet om plasseringa.

 

Les også:

Plassering av Nye Valmuen

Bygg Valmuen på Hatteng!

Valmuen til Oteren!

Gjenoppbygging av Valmuen krever…

Hvor skal Valmuen ligge?