PIONERARBEID FOR KVENSK SPRÅK OG KULTUR

Willy-Ørnebakk
Willy Ørnebakk er fylkesråd for næring og kultur.

Nå starter arbeidet med den kvenske handlingsplanen som skal styrke kvensk språk og kultur.

– Vi er endelig i gang med arbeidet med handlingsplanen for kvensk språk og kultur, og håper at arbeidet skal gi positive resultater, sier fylkesråd for helse, næring og kultur i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

– Troms fylkeskommune setter med det i gang et pionerarbeid for en del av kulturarven i nord som er i ferd med å forsvinne. I februar mottok de 300.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å lage en helhetlig handlingsplan for styrking av kvensk språk, identitet og kultur i Troms. Tiltakene skal særlig skal rette seg mot barn og unge, står det å lese i ei pressemelding fra Troms Fylkeskommune.

Det er den første planen et offentlig forvaltningsorgan i landet lager for styrking av kvensk.

– Vi er avhengige av å involvere de kvenske miljøene i arbeidet og har fått Silja Skjelnes Mattila fra Storfjord språksenter til å være en del av sekretariatet. De har gjort et flott arbeid over mange år, og nå ønsker vi sammen å bidra til større løft. Vi må skape både stolthet og bevissthet over kulturarven. Det kan løfte det kvenske, men også være en ressurs for Troms, sier Ørnebakk.

Kvensk tilstedeværelse og bosetting er dokumentert i våre områder allerede tidlig på 1500-tallet. En helseundersøkelse utført av Universitetet i Tromsø i 1987-1988 viser at i overkant av 26 prosent av befolkningen i Nord-Troms oppgir å ha kvensk/finsk opphav.

Mange kvener er i dag bosatt i byer utenfor de tradisjonelle kjerneområdene, og det har vokst fram en fornyet interesse for revitalisering av kvensk språk og kultur.