Mammografi-bussen kommer!

Mammografi-bussen.

Alle kvinner i Storfjord kommune som er født i perioden 1949-1968, vil bli invitert til mammografi i perioden 1. oktober – 4. oktober 2018. Bussen hvor mammografi vil finne sted står parkert på parkeringsplassen bak helsehuset på Oteren.

Med vennlig hilsen
Mona Willumsen
Helsesøster