Det mangler kommunale tomter på Oteren – dèjà vu!

Null boligtomter på Oteren, konstaterer innsenderen.

Av Solveig Sommerseth

Oteren, november 1987: utskrift fra møte i Oteren bygdeutvalg sendes Storfjord kommune. En av sakene gjaldt formannskapets vedtak av 02.11.1987 om boligfelt i Oterbakken, hvor bygdeutvalget mente at formannskapet hadde satt urimelige vilkår for utbyggerne.

I møteprotokollen har bygdeutvalget skrevet at de ønsker å si fra hva man mener om slike vedtak og at de ville be formannskapet om «å ta seg sammen». Med vedtaket av 02.11.1987 mente bygdeutvalget at det saboteres med tiltak på Oteren og at det var uhørt at ikke stedet har byggeklare tomter. Sitat fra det som ble oversendt; «De kommunale myndigheter må nå ta seg sammen å forsøke å motbevise at det ikke saboteres, med utbygging på Oteren med å forsøke å gjøre noe konkret». Vel, noen tok seg nok sammen og gjorde noe, for boligfeltet ble jo like etterpå realisert og har allerede en stund vært fullt utbygd. Og med det var vi tilbake til status quo – vi mangler byggeklare tomter på Oteren.

Solveig Sommerseth, er leder i arbeidsgruppa for sentrumsplan Oteren 2017, medlem i Oteren bygdeutvalg og kommunestyrerepresentant

I mellomtiden har Storfjord kommune gått glipp av innbyggere som har ønsket å bosette seg på Oteren.  Med dens beliggenhet i Nord-Troms og godt utgangspunkt å pendle fra, så burde faktisk de «kommunale myndigheter» og politikere hatt mer fokus på Oteren. Vel, eg må kanskje som for 30 år siden nå ta en reprise; eg må si fra og evt. be noen om å ta seg sammen!

Oteren, november 2017: Oteren bygdeutvalg/arbeidsgruppa for sentrumsplan Oteren avsluttet sitt forprosjekt. I sluttrapport er det blant annet gitt tilrådning om hvilke områder på Oteren som bør prioriteres til boliger.  Rådmannen/driftsetaten skal nå jobbe videre med sluttrapporten, i form av nødvendig reguleringsarbeid mv.

Det skjer mye i kommunen pr i dag, og det er selvsagt bra. Eg anmoder allikevel Rådmannen ved driftsetaten om å faktisk følge opp rapporten, og ikke legge den nederst i en bunk. Vi trenger å få på plass byggeklare tomter nå, og eg må si som de i 1987; det er uhørt at det ikke finnes en eneste ledig tomt i kommunalt boligfelt på Oteren pr i dag. Alle andre steder i kommunen har minst en kommunal tomt å vise til på kommunens nettside – Oteren har altså 0!

Og ettersom det hjalp i 1987, så må eg be de styrende/administrasjonen om å motbevise at de nedprioriterer Oteren, ved at det settes av ressurser nå til å faktisk gjennomføre sluttrapporten for sentrumsplanen. Det er satt av midler på investeringsbudsjettet for 2018, og det bør være signal nok til Storfjord kommune på at dette arbeidet skal i gang umiddelbart.

Innlegget sendes også til Storfjord kommune, i håp om at dette kan refereres i førstkommende kommunestyre, gjerne med orientering om status/ressurser/planer for det videre arbeid i 2018.

Én kommentar til “Det mangler kommunale tomter på Oteren – dèjà vu!”

  1. Bra innlegg, Solveig!
    Nå er dette bare en ting av mange “nedprioriteringer” som følger seg inn i en rekke “som perler på en snor..” Hva med tidl. påbegynt utbygging av veilyset, hva med sikring av veien inn i boligfeltet..? Det har vært lenge snakk om at Oterbakken/ Oteren skulle få satt opp veilys og egentlig også asfaltering av den kommunale veien opp til boligfeltet, men dette vil vel neppe skje i min tid.. en annen sak er det med utbygging av legekontoret: Skulle gjerne flytte tilbake til Oteren og få jobb her der vi har bygd hus og betaler skatt hvert eneste år.. Men: Også her ser det ut at ting bare stopper opp “offisielt og angivelig” fordi det ikke finnes byggefirmaer som anser det som viktig å starte opp med det som kunne prioriteres høyt, sier de som kan mer om det enn meg.. Kanskje vi må sende brev til julenissen for å få en endring her..!
    Hilsen fra en innbygger som egentlig ikke forventer særlig mye mer enn at det “blir fint vær også her i år..”

Det er stengt for kommentarer.