Andreplass på arbeidsmarkedet

Forventa nedgang i ledighet utover høsten gir store utfordringer for arbeidsgivere når det gjelder å skaffe arbeidskraft. Illustrasjonsfoto.

Storfjord ligger fortsatt på en andreplass i Troms når det gjelder låg arbeidsledighet.

Ifølge tall fra NAV var arbeidsledigheten i kommunen 1,3 prosent i august. Bare Bardu ligger bedre an, med 1,0 prosent ledighet.

Høyest ledighet finner vi i Gratangen (5,4 prosent), Lavangen (4,3 prosent) og Kåfjord (3,8 prosent).

I  fylket er arbeidsmarkedet fortsatt godt med stabil lav ledighet på 2 prosent. Sammenligna med samme periode i fjor, tilsvarer det en nedgang i ledighet på 5 prosent.

Ved utgangen av august måned er 1 762 personer helt ledige i Troms, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er 730 kvinner og 1 032 menn. Sammenligna med samme periode i fjor er dette en nedgang på 5 prosent. Vi må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lav ledighet i august i Troms. NAV forventer fortsatt nedgang i ledigheten utover høsten. Dette vil medføre store utfordringer for arbeidsgiverne til å skaffe arbeidskraft.

Troms ligger nå på fjerdeplass av fylkene med lavest arbeidsledighet. Kun Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark har en ledighet under 2 prosent. Rogaland har høyest ledighet med 3,8 prosent. For landet forøvrig ligger ledigheten på 2,7 prosent som utgjør 79 918 personer og er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledige stillinger
Det er registrert 823 ledige stillinger i Troms i august i år. Flest ledige stillinger finner vi innen helse, pleie og omsorg, hvor 168 stillinger er tilgjengelig.

– Det er stor tilgang på ledige stillinger i fylket innen de fleste bransjer. Dette viser fortsatt stor optimisme innen både privat og offentlig sektor, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen.

Hyggelig nedgang for de unge
Tallene for august viser fin nedgang i ledigheten hos de under 30 år. I aldersgruppen 25-29 år ser vi en nedgang i ledighet på 17 prosent sett i forhold til samme tid i fjor. Aldersgruppen 20-24 år er det en nedgang på 5 prosent, og i den yngste aldersgruppen på de under 19 år er det en nedgang på 17 prosent.

Fylkets to mest folkerike kommuner, Tromsø og Harstad, har en ledighet på henholdsvis 1,8 og 2,2 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *