Til Nærkamp mot sentralisering!

Sandra Borch, SPs førstekandidat i Troms. Foto: Privat.

Senterpartiet vil kjempe for nærhet i hverdagen. Nærhet til offentlige tjenester, og nærhet til beslutninger som angår deg.

Av Kay-Morten Aarskog, 1. vara Storfjord Senterparti

Dagens Regjering går i stikk motsatt retning. Tvangsammenslåing av kommuner, sentralisering av Nav-tjenester og kutt i støtten til landbruk og distriktsutvikling, rasering av lokalt politi, forsvarsevne og nå heimevernet har blitt tvunget på oss av en regjering som mener at større betyr billigere og bedre.

Det finnes ingen forskning som underbygger dette når det kommer til å forvalte samfunnet vårt. Tvert imot viser en oppsummering fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2011 ”at andelen fattige er høyere i sentrale kommuner enn i ikke-sentrale kommuner. Dette gjelder særlig når vi tar hensyn til at boligprisene og at levekostnadene er høyere i urbane strøk enn i rurale strøk. At det er relativt få fattige på landsbygda, kan imidlertid ha sammenheng med at myndighetene fører en aktiv distriktspolitikk. En slik fordelingspolitikk er imidlertid ikke egnet til å løse fattigdomsproblemet i byene. Det er særlig Oslo som har en høy andel fattige.” (Mogstad, Langørgen og Aaberge, SSB)

Senterpartiet står for en aktiv distriktspolitikk der vi vil kjempe for å ta hele landet i bruk, og at de gode lokalsamfunnene i distriktet kan vokse seg attraktive og bærekraftige og ikke tynes for å subsidiere maktarrogansen i Oslo.

Regional vekst og verdiskapning i Troms
I Troms er vi i en vekstfase. Verdiene av Kystnæringene, Nordområde satsingen, produksjon av lokalprodusert mat som er internasjonalt premiert og ikke minst innovative lokale entreprenører innen turisme og reiseliv vokser alle raskt og skaper store resurser for samfunnet. Vilkårene til de som tør å satse er viktig politikk.

Senterpartiet vi vil kjempe for nærhet, likeverd og korte avstander mellom de som fatter
beslutninger og de som vet best hva som trengs, nemlig folket som bruker tjenestene og gründerne som tør satse for å skape nye arbeidsplasser lokalt.

Senterpartiet ønsker levende lokalsamfunn over hele landet, og et variert næringsliv i Troms som har handlefrihet og gode vekstvilkår, og da er direkte tilgang til Stortingspolitikere som er villig til å gå i nærkamp for oss viktig. Skal vi klare det trenger vi din stemme for å gi Sandra Borch muligheten til å slå noen harde slag i kampen for vår region.

Med Senterpartiet i Regjering har vi tidligere hatt viktige ministerposter der vi kan ta kampen for deg og meg. En direktelinje til våre politikere på stortinget ha gitt oss mange muligheter til å få på plass veiprosjekt eller løfte viktige saker i Troms opp for departementene. Nå er vi større en noen gang på meningsmålingene, og med din stemme kan du styrke ditt lokalsamfunn, stem Senterpartiet. Godt Valg!