Gladnyhet fra Visit Lyngenfjord

Lokalt innkjøp – Illustrasjonsbilde ©Sørstraumen Handel

Prosjektleder for “Lyngenfjord – et bærekraftig reisemål”, i Visit Lyngenfjord, Marie Angelsen, har en gladnyhet til alle medlemsbedriftene i destinasjonsselskapet.

Visit Lyngenfjord har den siste tida arbeidet målretta med prosjektet Bærekraftig reisemål. Merket setter blant anna tydelige krav til reisemålet sine evner til å være en bærekraftig virksomhet og å skape positiv utvikling. Innovasjon Norges kvalitetsmerke gir troverdighet hos turistene og skaper samtidig et engasjement i lokalmiljøet.

– Som et ledd i prosjektet Bærekraftig Reisemål ønsker vi å sette fokus på lokale bedrifter og leverandører av tjenester i og rundt Lyngenfjorden. Vi i Visit Lyngenfjord har inngått ulike avtaler med flere av våre lokale bedrifter, noe som gir flere gode fordeler til våre medlemsbedrifter, sier prosjektleder Marie Angelsen.

Blant anna kan medlemsbedriftene i Visit Lyngenfjord få gode tilbud hos butikker og bedrifter i og rundt Lyngenfjorden. Å være et bærekraftig reisemål betyr at man arbeider for å ta vare på kulturen og skape økonomisk levedyktighet i regionen.

– Bærekraftighet handler om langt mer enn miljøvennlighet – det handler også om å skape lokale verdier. Derfor oppfordrer vi alle til å bruke lokale forhandlere og leverandører der det er mulig! Dette øker verdiskapinga i hele regionen og sikrer at man i framtida vil kunne benytte seg av gode tilbud lokalt, avslutter Angelsen.

Fakta om Bærekraftig reisemål:

Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.

Merkeordninga er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.

Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig. Fakta: Innovasjon Norge