OBS! Både høy og lav vannføring i Skibotnelva

Skibotn kraftverk vil manøvreres unormalt i perioden mandag til onsdag denne uka.

Det melder Jostein Jerkø, som er fagsjef vassdrag og miljø i Troms Kraft Produksjon AS.

– Det vil være vekslende høy og lav vannføring i Skibotnelva i noen sykluser disse dagene for å måle hvordan vannstanden i vassdraget endres ved ulik last. Vannstand kan endres raskt og uten forvarsel, skriver Jerkø i en melding til iStorfjord. Han oppfordrer publikum til å  unngå å oppholde seg i elveleiet under lav vannføring.

Veterinærinstituttet skal starte reetableringa av fiskestammene mot slutten av uka, og TKP satser på å rekke å utføre programmet før reetableringa tar til.

 Undersøkelsesprogrammet er ifølge Jerkø  i henhold til tillatelse fra NVE og Fylkesmannen. Ved spørsmål, kan man ta kontakt med Troms Kraft Produksjon ved Jostein Jerkø: tel: 412 00 138, jostein.jerko@tromskraft.no.