Rivearbeidet i gang

Lyngenfjord hotell er snart historie.

ÅSEN Rivinga av gamle Lyngenfjord hotell er i gang. Sperregjerder er satt opp rundt hele bygget, og firmaet som er ansvarlig for rivearbeidet er i ferd med å klargjøre hotellet innvendig før selve bygget jevnes med jorden.

Det var 18. november for snart to år siden at kommunestyret mot kulturfaglig råd gikk inn for å rive gammelhotellet. Vedtaket ble gjort mot stemmen til Birger Sommerseth (H), som også tidligere har tatt til orde for å bevare hotellet som et kulturminne.