Hvor skal vegen gå?

OTEREN Vegvesenet møtte grunneierne i Oteren-området i kveld. Temaet var omlegging av E6/E8 forbi Oteren.

I snart 40 år har spørsmålet om hvor hovedvegen mellom kommunegrensa mot Balsfjord og Hatteng skal gå, stått sentralt hos befolkninga i Oteren-området. I kveld ønska representanter fra Vegvesenet med planleggingsleder Kjell Grønsberg i spissen innspill til nok et planutkast.

Innspillene tok de med seg tilbake til Tromsø, og omkring årsskiftet eller i første kvartal av 2014 regner man med å ha planen klar for en høringsrunde.

Og at grunneierne og andre i dette området er utålmodig, kom tydelig fram på møtet i kveld.
– Siden 1970-tallet har vi fått lovnader om omlegging av vegen, lovnader som gang på gang er blitt brutt, konstaterte Elna Karlsen.

– Vår oppgave er å lage en plan som kan bli godkjent. Det er ikke vi som vedtar statsbudsjettet, var kommentaren fra vegvesenhold.

Ordfører Sigmund Steinnes opplyste at han hadde hatt møte med regionvegsjef Torbjørn Naimak om saken.
– Vi ber om at parsellen Balsfjord grense – Hellarberget blir tatt som et eget prosjekt. Vi kan ikke vente til balsfjordingene blir enige om hvor vegen skal gå. Dersom ikke det lar seg gjøre, må det bli bygd gang- og sykkelveg gjennom Oteren sentrum nå. Vi kan ikke vente i 10 år til, fastslo han.

Det aktuelle vegprosjektet er inne i NTP, men tenkes ikke igangsatt før i siste halvdel av planperioden, det vil si etter 1917.

Etter det iStorfjord kjenner til, har Storfjord kommune trolig et trumfkort på handa år det gjelder bygging av gang- og sykkelveg i Oteren-området. Kommunen kan nemlig ha til gode 2 mill. kroner hos vegvesenet, penger som ble lovt kommunen da Tverrdalsvegen ble asfaltert for noen år tilbake, og som ikke er utbetalt.