E6 Nordkjosbotn – Hatteng inne på NTP 2018-29

Det har vært mange runder om prosjektet E6 Nordkjosbotn – Hatteng. Her fra et møte på Oteren i 2013. Kjell Grønsberg viser planen for oppsitter Reidar Høiseth.

Prosjektet E6 Nordkjosbotn – Hatteng er inne i den nye nasjonale transportplanen for periodene 2018-2029.

Prosjektet omfatter utbedring og omlegging av dagens veg på en strekning i Balsfjord og Storfjord kommuner. Aktuelle tiltak er breddeutvidelse, kurveutbedringer og forsterkning av vegens bæreevne. Kostnaden er 1300 mill.

I tillegg er prosjektet E6 Grasnes inne i planen. Prosjektet omfatter bygging av tunnel eller voll for å sikre fire skredpunkter Bensjord og Falsnes. Punktene har ifølge meldinga middels skredfaktor.

Her gikk det et stor snøras like ved P-plassen til Bollmannsvegen i 2014.

Kommunestyrerepresentant Geir Varvik (H) er tilfreds med at prosjektene endelig har kommet med i NTP, og tar gjerne litt sjølskryt på vegne av Høyre og regjeringa.

– Nå er det bare å håpe at Balsfjord får vedtatt en reguleringsplan slik at anlegget kan påbegynnes, sier han.

Les også: Hvor skal vegen gå?