Visit Lyngenfjord har blitt enda større

Reisaelva og Mollisfossen. ©Baard Loeken

I begynnelsen av 2017 ble det klart at kommunene Nordreisa og Skjervøy har slutta seg til destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord.

Reiselivssjef i Visit Lyngenfjord, Georg Sichelschmidt, er overbevist om at en større region med flere ulike aktiviteter vil bli langt mer attraktiv for tilreisende turister.

– Vi ser at Nordreisa og Skjervøy allerede har et fantastisk tilbud når det gjelder leverandører av for eksempel aktiviteter og hoteller. Turistene ser ikke kommunegrensene, men er opptatt av det som tilbys i hele Nord-Troms, sier Sichelschmidt.

Basisfinansiering på plass

Fra 2013 har Visit Lyngenfjord vært et destinasjonsselskap for eierkommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

– I framtida vil vi i tillegg jobbe med å utvikle reiselivet, markedsføre og selge reiselivsrelaterte produkter i de to nye kommunene ved. Dette gleder vi oss til!

At antall eierkommuner nå har økt fra tre til fem har gitt Visit Lyngenfjord en langt mer bærekraftig basisfinansiering.

– Det ville vært vanskelig for en kommune å finansiere dette alene. Jo flere som velger å gå sammen i regionen, jo rimeligere blir det. Samtidig blir det en langt bedre og mer effektiv bruk av ressurser, forklarer Sichelschmidt.

Et bærekraftig reisemål

Visit Lyngenfjord har nå utarbeidet en tjenesteavtale for samtlige eierkommuner.

– I avtalen står det beskrevet hvilke tjenester vi tilbyr. Vi vil på best mulig måte markedsføre regionen, arrangere presseturer og være en kompetansepartner for kommunene når det gjelder reiserelatert arbeid og prosjekter. I tillegg kan reiselivsbedriftene i regionen velge å tegne medlemsavtale med oss, forklarer Sichelschmidt.

Ett av satsingsprosjektene til destinasjonsselskapet er å sertifisere Lyngenfjord-regionen som et bærekraftig reisemål i alle ledd.

– For å kunne få denne sertifiseringen er man avhengig av å være tilknyttet et destinasjonsselskap. Å være et bærekraftig reisemål var en avgjørende faktor for at Nordreisa og Skjervøy valgte å bli med.

Positiv utvikling 

Destinasjonsselskapets viktigste oppgave er markedsføring og salg av reiselivsbaserte produkter og tjenester for medlemsbedriftene i og rundt Lyngenfjorden. I 2016 hadde Visit Lyngenfjord et totalt salg på hele to millioner.

– Før utvidelsen hadde vi 43 medlemsbedrifter, men jeg ser for meg at vi i løpet av 2017 vil ha hele 60 medlemsbedrifter. Utviklingen så langt er vi godt fornøyde med, avslutter Sichelschmidt.


Om Visit Lyngenfjord

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden og Lyngsalpene i Nord- Troms. Visit Lyngenfjord jobber med å utvikle reiselivet i regionen og drive turistinformasjon på nett.

På www.visit-lyngenfjord.com/no får man informasjon om severdigheter, aktiviteter og overnattinger i Lyngenfjordregionen. Det er også mulig å bestille de fleste reiselivstjenester på nett inkludert pakketurer om vinteren og sommeren.

Visit Lyngenfjord ønsker på vegne av alle rundt Lyngenfjorden, dere hjertelig velkommen hit og skal gjøre vårt beste for å hjelpe til med å tilrettelegge slik at alle besøkende får en unik opplevelse i Lyngenfjordregionen!