Reinsdyra er svært sårbare – vis hensyn

Nå har reinen vanskelige beiteforhold, og ikke som her, i Norddalen en sommer.

Vinterbeiteforholda for rein i Troms er ekstra vanskelige nå.

Fylkesmannen ber derfor alle som ferdes i skog og fjell om å vise særlig hensyn.
Fylkesmannen i Troms har den siste tida fått inn en rekke henvendelser om dårlige beiteforhold for rein fra flere reinbeitedistrikt over hele fylket. Dette gjelder både kystområdene og indre deler av fylket.

Islag skaper beiteproblemer
Etterjulsvinteren var prega av vekslende perioder med mildvær og frost. Nedbøren kom i form av regn, sludd og snø alt etter temperaturforhold. Det resulterte i nedising og krevende beiteforhold i store deler av de tradisjonelle vinterbeiteområder. Senere har det kommet mye snø over hele fylket, som gjør at de vanskelige beiteforholda vedvarer. Dette gjør reinen mer sårbar for forstyrrelser og de trenger energien på å finne tilgjengelig beite.

Etter måneder med begrensa næringstilgang, går reinsdyra mer spredt enn vanlig, og reinen har generelt dårligere kondisjon. Reinsdyra vil trekke ned til områder med mindre snø og mer tilgjengelig beite. Mange vil derfor oppleve å se rein i områder de normalt ikke bruker å være i.

Vis hensyn – også i påska
Snart er påska her, og det betyr økt utfart i skog og fjell. På grunn av de vanskelige beiteforholda ber Fylkesmannen i Troms om at alle som ferdes i utmark viser særlig hensyn til reinen.

– Vi håper folk har forståelse for den ekstraordinære situasjonen reindriftsnæringa er i. Blir reinen jaget eller forstyrra på andre måter, vil det kunne føre til tap av dyr. Spesielt utsatt er drektige simler. Det skriver Trine Lise Sviggum Helgerud, kommunikasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Troms, og legger til:

– Treffer du på rein er det svært viktig at du viser hensyn ved å gå utenom eller forholde deg rolig slik at de får dra videre i sitt eget tempo. Det er også viktig å minne om at det er båndtvang for hunder fra 1. april. En hund kan bevege seg i store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig.