Fasteaksjon i Nordreisa og Storfjord

Storfjordkonfirmantene er klar til fasteaksjonen tirsdag 4. april. Foto: Privat.

4. april går konfirmantene i Nordreisa og Storfjord fra dør til dør for å samle inn penger til årets fasteaksjon.

Vann både gir og tar liv
Akkurat nå er det en kritisk tørke i flere afrikanske land. Over 660
millioner mennesker må drikke urent vann. Den 2. til 4. april skal
Nordreisa og Storfjord menigheter gjøre sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirer 50 år.

Det er i kriser at tilgangen til vann er ekstra kritisk. Om vi bygger
brønner i vanlige tider, så er det flere mennesker som får tilgang til
rent vann når en tørkekrise slår inn, slik den gjør i Somalia, Sør-Sudan og landene rundt Tsjadsjøen akkurat nå.

Kirkens Nødhjelp jobber alle disse stedene, og i fjor fikk organisasjonen inn 34 millioner kroner under sin fasteaksjon. Pengene sørger for at mange tusen mennesker får tilgang til rent drikkevann, og på den måten redder menneskeliv.

Landsdekkende aksjon gjennom 50 år
– Det er stort å få være en del av en landsomfattende aksjon, der
menigheter over hele landet går sammen om å gi flere rent vann. Mange vil si at det ikke er vår oppgave å sikre rent vann til folk i andre land, men som kirke er vi del av en verdensomfattende bevegelse, og vi i Storfjord  skal ta vår del av ansvaret, sier prest Karl Johan Bjørge i Storfjord i ei pressemelding. I fjor samlet konfirmantene i Storfjord inn vel 20000 under aksjonen.

Fasteaksjonen blir arrangert i byer og bygder over hele landet, og det er i år den 50. gangen at Kirkens Nødhjelp arrangerer aksjonen. I år er også Fasteaksjonen den diakonale delen av Den norske kirke sin markering av at det er 500 år siden den lutherske reformasjonen skjedde.