Hvordan vil ny landbrukspolitikk prege Troms?

Hvilke konsekvenser vil en ny landbrukspolitikk få for Troms? Det blir tema på en konferanse 29. – 30. mars i Tromsø.

En ny landbrukspolitikk vil prege oss i Troms. Men hvordan?

Noen svar får du på årets store «Arktisk landbrukskonferanse». Det er Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune som arrangerer konferansen 29. – 30. mars, på Clarion Collection Hotel Aurora i Tromsø.

Tjuvstart på årets valgkamp
Regjeringa har lagt fram både en ny skogbruksmelding og jordbruksmelding.
Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke, innleder til debatt om hvilke konsekvenser en ny landbrukspolitikk vil få for Troms.

I panelet sitter flere listetopper til høstens stortingsvalg: Kent Gudmundsen H, Kristian Wilsgård FrP, Morten Skandfer V, Helga Marie Bjerke KrF, Sandra Borch SP, Torgeir Knag- Fylkesnes SV, Øyvind Tollefsen Rødt, Mikal Nerberg MDG, Gunda Johansen AP.

Debatten ledes av Kato Nykvist, politisk redaktør i avisa Nationen.

Flerbruken av utmarka
Jordbruksareal og eiendomsstruktur er et stort tema. Se video hvor landbruksdirektøren kort forklarer utfordringa i Troms her: https://vimeo.com/198810818

På dag to belyses konflikter og løsninger rundt flerbruk av utmarka. Også allemannsretten og hvordan den skaper både utfordringer og muligheter i landbruket blir tema på konferansen.