– Bygg nye Valmuen på Hatteng!

Av Tove Dreyer

For mange år siden så man behovet for å få til et tilrettelagt arbeidstilbud i Storfjord.

Tove Dreyer
Tove Dreyer

Oppstart ble det etter hvert i et ledig bygg som Storfjord kommune eide i industriområdet på Oteren, etter at bygget ble ledig etter en konkurs. Argumentasjon og beliggenhet passet godt med nærhet til butikk , bank og til flere brukere som kunne gå til jobb. Det ble drift i dette bygget.

Men en oktoberdag i 2014 så brant dette bygget ned. Kjempetrist, men  all honnør til ledelsen som uka etter var i drift i ett annet bygg som sto ledig som Storfjord kommune eide. Vestersiasenteret, med god plass og uante muligheter både inne i bygget og ute. Her er de ennå i midlertidig drift mens debatten nå går hvor nye Valmuen skal bygges.

Og da stusser jeg når man nå ensidig tenker på at posisjon i kommunen har gått til valg på at Valmuen skal bygges opp på samme plass. Uten å se på hvilke nye behov og muligheter man kan samkjøre ved å bygge på Hatteng.

Butikken på Oteren er borte, og ingen av brukerne har gått til jobb de siste årene mens drifta var på Oteren bl.a på grunn av den farlige trafikerte  E6 gjennom Oteren sentrum.

Samarbeid med ASVO kan være selv om bygningene  ikke står vegg i vegg. Det fungerer fint i dag.

Ved å bygge på Hatteng har man mulighet å slå flere fluer i ett smekk. Vi har bosatt mange flyktninger og de fleste bor i Hatteng området og kjører ikke bil. Voksenopplæringa mangler skikkelige lokaler og kunne vært lokalisert i bygget.

Med flere norsktalende rundt seg daglig så ville veien til å snakke norsk gå raskere.  Valmuen har også språkpraksisplasser for noen av disse i dag.

På Hatteng er det mange fine og trygge turmulighet for fysisk aktivitet er en del av tilbudet.

I  ett nytt bygg kunne det vært kafé med drift på dagtid . Med muligheter både for lokalbefolkningen og turistnæringen. Om vinteren kommer det nesten daglig scooterturister fra Finland ned Kitdalen på vei for å se havet. Ja, også er tilbudet  kanskje å tanke bensin på coop og returnere. Å få kjøpt mat og kaffe er det ikke tilbud om på dagtid. Tilbudet kan man få til med kafedrift i Valmuen på Hatteng.

Frivilligsentralen har i alle år ønsket seg et samlingssted til bruk både på dagtid og ettermiddagstid.

Til aktivitet og som møteplass for å bli mer synliggjort i Storfjordsamfunnet. Også det kan man få til med god planlegging i et nytt bygg på Hatteng.

Det er gangavstand til butikk og rådhus. Valmuen har også mange arbeidsoppdrag i dette området.

I dag kjøres det mye og det vil man spare litt på ved nytenking.

Tok en tur innom industriområdet på Oteren og ja det egner seg godt til det. Men å plassere et dagsenter på dette området blir helt feil.

Håper politikerne i denne saken lytter til det fagfolkene legger frem som behov og ikke kjører denne saken som en stedssak. Når den bygda får det så får den andre det, noe  som i flere tiår har vært  arbeidsmåte i Storfjord politikken. Kunne tatt med flere eksempler på det men skal la det vær i denne omgangen.

Her har vi muligheten å få til noe for mange i ett og samme bygg som vil gi ringvirkninger for enda flere og bli positivt i ett område hvor det er gangavstand til det meste.

Én kommentar til “– Bygg nye Valmuen på Hatteng!”

Det er stengt for kommentarer.