Kvenske språkreir til barnehager i Nord-Troms

Hilde Skanke, daglig leder på Kvensk institutt.

Kvensk institutt og Norske Kveners Forbund ønsker  å etablere kvenske språkreir i Nord-Troms

– Kvensk institutt har, i samarbeid med Norske Kveners Forbund, fått tildelt midler over potten til kvensk språk og kultur for å kunne tilby kvensk språkreir til barnehager i Nord-Troms. Nå ønsker de å etablere kvenske språkreir i Nord-Troms, heter det i ei pressemelding fra fra Norske Kveners Forbund og Kvensk Institutt.
I over ett år har barn i Porsanger hatt tilbud om kvensk språkreir hver uke i sine barnehager. Tilbudet har vært voksende, og etterspørselen og engasjementet fra foreldrene har vært stort.
– Støtten fra Kommunal og moderniseringsdepartementet betyr at vi nå kan utvide tilbudet og tilby kvensk språkreir også til barnehager i Nord-Troms, sier Hilde Skanke, daglig leder på Kvensk institutt.

Kvensk samarbeid
Samarbeidet mellom instituttet og Norske Kveners Forbund har vært avgjørende for å realisere prosjektet, både i gjennomføringen og for å sikre finansiering av ordningen. I Nord-Troms vil også Halti kvenkultursenter involveres i samarbeidet.
– Språkarbeiderne som skal være ansvarlige for språkreirene vil være tilknyttet Kvensk institutt og vil anses som lokale avdelinger under instituttet. Halti kvenkultursenter vil bidra i organisering og drift, sier Skanke.

Kvensk Institutt er i dialog med Nordreisa kommune og er i gang med planleggingen.
– Vi håper å få tilbudet i gang i løpet av høsten 2017, sier Skanke.

Hilja Huru, leder for Norske Kveners Forbund, sier at medlemmer i forbundet og forbundets lokallag i området kan få en aktiv rolle.
– Sammen med språkarbeidere skal såkalte språkforbilder, dvs kvener som behersker kvensk, bidra til daglig i språkreirene. Her håper vi våre medlemmer i området kan bidra.

I Porsanger har foreldre til barn i kvenske språkreir hatt tilbud om jevnlige kvenskkurs for å kunne støtte barnas læring. Nå håper Skanke og Huru at finansiering til dette også går i orden, slik at man får til det samme i Nord-Troms.