Valmuen til Oteren!

Av Solveig Sommerseth

Tverrpolitisk liste har gått til valg på et program, der Valmuen skal bygges opp på Oteren, gjerne i samarbeid med Lyngsalpan vekst (LAV).

Solveig Sommerseth
Solveig Sommerseth.

Vi er kjent med at brannforsikring utløses enklest ved gjenoppbygging på samme sted.

LAV har signalisert at de ønsker samdrift med Valmuen, og har kommet med flere gode argumenter for dette. De arbeider mye likt og ser at begge enheter ved samarbeid vil få bredere kompetanse, økonomiske driftsfordeler og ikke minst flere arbeidsoppgaver, slik at brukerne vil få et mer variert tilbud enn i dag.

TPL ser ingen problemer med at det tidligere planlagte ressurssenteret kan være et utgangspunkt for oppbygging av Valmuen på Oteren, uavhengig av utfallet av samarbeidet med LAV. Frivilligsentralen vil ha gode vilkår i en slik sammenheng, dersom det er ønskelig.

Valmuen har en mye besøkt bruktbutikk, og når nyveien ved Oteren, E6-E8  er på plass, vil all trafikk passere Valmuen og gi stort salgspotensial på grunn av sentral plassering ved vegen. Det samme gjelder utsalg av kaker, brød o.l. Ved å anlegge en internvei mellom helsehusområdet og Valmuen/LAV, vil området kunne brukes på en helt annen måte enn i dag. Det kommer for øvrig en scooterløype ned til Oteren som benyttes av mange Finlendere. Om Valmuen/LAV ser at de kan utføre tjenester knyttet til dette, så er jo det absolutt en fordel.

Valmuen og LAV er et arbeids og aktivitetstilbud for brukere med spesielle behov. På Oteren er det nærhet til helsetjenester, legekontor og fysioterapeutens virksomhet med treningsrom. Dette vil brukerne gjøre nytte av, slik det har fungert før Valmuen brant ned.

Videre er det store muligheter for å etablere nye Fysak-løyper i området, for de som kan gjøre nytte av det. Dagens løyper med gapahuk bortenfor Otertun og opp mot Oterbakken, er allerede etablert del av dette tilbudet.

På Oteren er det mange virksomheter der det kan etableres samarbeid om tilrettelagt arbeidstilbud for den enkelte bruker. Det kan nevnes barnehage, vaskeriet, byggefirma, maskinfirma, regnskapsfirma, Welcome Inn Lyngskroa med hotell og serveringsdrift og helsehuset med andre kommunale tjenester.

Mange av Valmuen og LAV sine brukere har sine hjem i Oterenområdet, og kan gå til sitt arbeid når det er mulig, slik tjenesten hadde tilrettelagt det før brannen.

Valmuen og LAV skal være et arbeids- og aktivitetstilbud. Når det gjelder butikk og dagligvarehandel, så må de fleste brukerne som trenger tilrettelagt tilbud ha hjelp til dette, og tjenesten har flere biler til det bruk. Men dagligvarehandel er en del av fritidstilbudet, slik det er for folk flest.

Tverrpolitisk liste har hittil ikke vurdert VO og undervisning av innvandrere i samarbeid med Valmuen og LAV. Erfaring fra vellykket integrering i andre kommuner viser at det beste resultatet er at voksenopplæring etableres i skolemiljø, der både undervisningsutstyr og læringsmiljø er på plass. Ettersom elevtallet synker også i Storfjord kommune, må både Hatteng og Skibotn skoler være gode og hensiktsmessige anlegg for opplæring. TPL ser imidlertid ikke bort fra at språktrening i et arbeids- og aktivitetssenter kan være gunstig.

Tverrpolitisk liste har gått til valg på et program, og vi har fått mandat fra velgerne. Våre velgere kan stole på at vi vil holde det vi har lovet. Vi ser at noen gjerne vil fokusere på omkamp og vil holde på bygdemotsetninger . Det spillet vil Tverrpolitisk liste ikke delta i.