Betaler millionbeløp for nedslitt småbruk

Enorm interesse for forfallent småbruk på Selnes.

Verditaksten er 450 0000. Siste bud er på 1,55 millioner!

Interessen for et lite småbruk på Selnes i Storfjord har vært enorm. Eiendommen som er på tvangssalg, har en verditakst på 450 000 kroner .

Nå er det kommet inn 28 bud i løpet av den måneden annonsen har ligget ute, og advokat Stian Eriksen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ser ikke bort fra at det kommer flere bud.

Eiendommen er regulert som bolig, og Eriksen utelukker ikke at noen av interessentene tenker seg en fritidsbolig med panoramautsikt over Storfjorden.

– Men det er jo gjort kjent at den er regulert som bolig, understreker Eriksen. – Dersom noen har intensjoner om fritidsbolig, løper de en risiko for at de ikke får tillatelse til omdisponering, føyer han til.

Huset har et bruksareal på 85 kvadratmeter, og ei “tomt” på 527 255 m², eller nesten 53 dekar.

I annonsen opplyses det at bygningene fremstår med sterkt behov for vedlikehold og rehabilitering.

Skal bo folk i husan
I et intervju med iStorfjord i fjor høst, opplyste ordfører Knut Jentoft at kommunen ønsker å se på regler om boplikt, slik Gratangen kommune har innført, med godt resultat. Hensikten er å få folk til å bo i husene på helårsbasis, slik at heilårsboliger ikke blir brukt som feriehus.

– Men dersom en helårsbolig blir lagt ut for salg, og kjøper ønsker å bruke den som fritidsbolig, må vedkommende søke om bruksendring i henhold til plan- og bygningsloven. Og det vil ikke kommunen tillate, slår han fast, og konstaterer at i slike tilfeller er regelverket allerede på plass.