Bare én søker innkalt til intervju

Hatteng skole har fått ny rektor, men det reageres på at bare én søker ble innkalt til intervju.

STORFJORD Tilsettingsutvalget har tilsatt rektorer ved begge skolene i kommunen. Nå reageres det på måten det ble gjort på.

For folk flest har det ikke vært mulig å følge tilsettingssaka på kommunens nettsider. Ingen møteinnkallinger eller møteprotokoller fra tilsettingsmøtet er publisert. Desuten reises det fra hold som likevel er orientert, spørsmål ved hvorfor det ikke ble innkalt mer enn én søker til intervju.

Kultur- og oppvekssjef May-Tove Lilleng opplyser at forklaringa til at tilsettingene har gått for seg i det stille er at Tilsettingsutvalget er et administrativt, partsammensatt organ, og ikke politisk med møteinnkalling. Det skrives tilsettingsprotokoll, ikke møteprotokoll. Ifølge oppvekstsjefen er det er service- og personalavdelinga som skriver protokollene i faste tilsettingssaker, og administrative tilsettingsprotokoller legges ikke ut på nettsidene.

– Tilsettingsbrev er sendt ut til begge og finnes på kommunens offentlige postliste. Vi har ikke lagt opp til pressemeldinger, men vil informere ved skolestart til høsten, opplyser hun.

Det stilles også spørsmål ved hvorfor bare én person ble innkalt til intervju til hver stilling, og om dette er i samsvar med tilsettingsreglene for lederstillinger.

Rådmann Ellen Beate Jensen Lundberg skriver dette i en epost til iStorfjord:

– Det har vært ordinære tilsettinger med full åpenhet både for rektor på Hatteng skole og rektor Skibotn skole, og hvis det oppleves for noen som at tilsettingene har skjedd i det stille, så er det ikke bevisste handlinger fra kommunens side. Det har vært kjent, bl.a. så skrev Framtid i nord om tilsettingene én eller to dager etter. Jeg har forståelse for at mange er interessert i slik saker. Det er riktig at det er administrativ tilsetting og dette er i henhold til delegasjonsreglementet og tilsettingsreglene i kommunen. Ved gjennomgang av sakspapirene ble de best kvalifiserte valgt ut og forespurt om å komme til intervju. Ved Hatteng skole plukket tilsettingsutvalget enstemmig ut Rita Lofthus til å være med videre i prosessen. Hun var best kvalifisert, og i dette tilfellet så vi det som tilstrekkelig med én. Det kan skje at tilsettingsutvalget velger kun én til intervju, særlig i første runde, så lenge søker er velkvalifisert. Dette er ikke i strid med tilsettingsreglene. Kompetanse og relevante erfaringer teller i rekrutteringssammenheng, og jeg er glad for at hun takket ja til stillingen.

Rita Lofthus ble altså tilsatt som rektor ved Hatteng skole. Hun kommer fra Storsteinnes i Balsfjord.
Ved Skibotn skole ble Lill K. Berntsen tilsatt som rektor midlertidig for skoleåret 2012-2013.