Handlingsplan for kvensk språk og kultur

Den kvenske musikeren Trine Strand fra Balsfjord sto for en kulturell velkomst for møtedeltakerne, sammen med sine musikere. Hun sang låta «Nord», og viste også fram sin nye musikkvideo til sangen «Mor Gustava». Framføringa av «Nord» kan du se på Troms fylkeskommunes facebookside.

I dag ble en handlingsplan for styrking av kvensk språk og kultur 2017-2020 presentert på Fylkeshuset.

Over 20 personer som på ulike måter jobber med kvensk språk og kultur i Troms var samla i fylkestingssalen da fylkesråd Willy Ørnebakkpresenterte planen.

I dag antar man at det finnes mellom 10 000 og 15 000 kvener i Norge. Troms og Finnmark har en stor kvensk befolkningsandel. Kvenene er anerkjent som en nasjonal minoritet, men det er en likevel få som har kjennskap til kvensk kultur, språk og historie. Det skriver Troms Fylkeskommune på sine nettsider.

– Det har vært en kultur som har vært stigmatisert og satt under hardt fornorskningstrykk gjennom 100 år. Troms fylkeskommune/fylkesrådet ønsker å ta ansvar for å bevare og utvikle denne viktige delen av kulturmangfoldet i nord, og har derfor tatt initiativ til denne handlingsplanen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bidratt med  300 000 kroner til arbeidet. Denne handlingsplanen er den første planen et offentlig forvaltningsorgan i landet lager for styrking av kvensk språk og kultur, sier fylkesråd Ørnebakk.

Handlingsplanen for styrkinga av kvensk språk og kultur i Troms skal vise hvordan Troms fylkeskommune ønsker å tilrettelegge for kvensk språk og kultur i planperioden 2017-2020.  Denne handlingsplanen har altså en tidshorisont på fire år.

– Den kan betraktes som et startskudd i et lengere tidsbilde der vi skal arbeide for en sterkere bevissthet om denne delen av vår kulturarv, i hele fylket. Troms fylkeskommune ønsker å være en pådriver for å få til et nasjonalt løft for å styrke kvensk språk og kultur inn i fremtiden. I høst satte også Kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang arbeidet med en målrettet plan for den videre innsatsen for kvensk språk. Vår handlingsplan vil være et viktig innspillsdokument i dette arbeidet.