– Forbigått da rådgiver ble tilsatt

Nok en gang er det uro omkring en ansettelse ved Hatteng skole.

Etter det iStorfjord erfarer, har flere reagert på tilsettinga av  ny rådgiver ved Hatteng skole nylig.

En kilde som vil være anonym, sier til iStorfjord at en kvinnelige søker har lengre ansiennitet og i tillegg den utdanninga som etterspørres i stillingsutlysinga. Det har ikke den mannlige som ble tilsatt, ifølge iStorfjords kilde.

Les også: Bare én søker innkalt til intervju

Søknadsfristen var 16. desember i fjor. I den interne utlysingsteksten er det oppgitt følgende kvalifikasjonsønsker:

  • Karriereveiledning/veiledning
  • Du må i tillegg være selvstendig, men også lagspiller og ha god skriftlig fremstillingsevne.

Etter de opplysninger vi har fått, hadde søkeren som mener seg forbigått, både veiledningspedagogikk og karriereveiledning, mens den som fikk stillinga hadde veiledningspedagogikk og sosialpedagogikk.

iStorfjord tok kontakt med rektor ved Hatteng skole, Rita Loftus,  som  sammen med den plasstillitsvalgte  har foretatt tilsetting i stillinga som rådgiver ved skolen, og viste til de opplysningene vi hadde fått.

– Hvis det er riktig, ønsker vi svar på hvorfor man ikke tilsatte i henhold til utlysingsteksten, skrev vi  i en epost til rektor sist tirsdag, og bad om et intervju på telefon påfølgende dag, dersom hun ikke foretrakk å svare på epost. Vi bad også om søkerliste.

I dag fikk vi følgende svar på epost:

Rektor ved Hatteng skole, Rita Lofthus.

“Etter søknadsfristens utløp til intern funksjon som rådgiver, var det 4 kvalifiserte søkere. Den best kvalifiserte ble tilbudt rådgiverfunksjonen etter en helhetlig kompetansevurdering.”

Lofthus ville ikke sende oss søkerlista, og begrunna det slik: “Det er her snakk om en funksjon, ikke stilling. Dermed ingen søkerliste.”

To brev i forbindelse med rådgiverstillinga på Hatteng skole er i Storfjord kommunes postliste unntatt offentlighet i henhold til paragraf 13  og offentlighetsloven og paragraf 13 i forvaltningsloven, som begge gjelder taushetsbelagte opplysninger. iStorfjord bad sist tirsdag om innsyn i disse dokumentene der taushetsbelagte opplysninger er sladda. I går sendte vi en påminning om innsynsbegjæringa. Kommunen har til nå ikke svart på begjæringa.

Thomas Nygård er fylkesleder Utdanningsfornundet i Troms.

Lederen i Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård, bekrefter at forbundet er i dialog med medlemmer i Storfjord om denne saken, men vil ikke gi noen ytterligere kommentarer.