Slik skal E8 bli en intelligent veg

Nå skal E8 i Skibotndalen bli “intelligent”. Her fra riksgrensen mot Finland.

Det er (som regel ikke) en fartskontroll du ser når du passerer et nytt kamera i Skibotn-krysset. Det er Statens vegvesens første tiltak for å gjøre vegen til Kilpisjärvi intelligent. 

Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Der heter det videre:Statens vegvesen har nå planlagt de første tiltakene for å gjøre E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi til en intelligent veg, ved å ta i bruk teknologi som går under fellesbetegnelsen intelligente transportsystemer (ITS). Teknologien som vil bli tatt i bruk på E8, gjør det mulig for bilen og vegen å kommunisere med hverandre. Slik blir kjøreturen langs en intelligent veg tryggere, mer effektiv og miljøvennlig. Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.De neste årene skal Vegvesenet utvikle slike løsninger langs E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi. Nå er de første tiltakene i prosjektet klar. På vegen til Kilpisjärvi vil du snart møte nye kamera, trafikkmålere og værstasjoner – for å nevne noe. Det du ikke ser, er arbeidet med grunnsteinen i prosjektet: Infrastruktur som strøm og tilstrekkelig kommunikasjonsdekning i området.

Møter med næringslivet
Vegvesenet har lagt årets planer etter arbeidsmøter med representanter for næringene som bruker denne vegen mest, spesielt sjømatnæringen og godstransportører. Hver fjerde bil på E8 mellom Skibotn og Kilpisjärvi er en trailer, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.- Det var veldig nyttig for oss å lytte til de som trenger denne vegen til trygg og effektiv transport. Denne strekningen er valgt som pilotprosjekt nettopp fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning, sier Dobakk.Selvkjørte kjøretøy

Det mest omtalte eksemplet på intelligente veger er selvkjørende kjøretøy, og det ligger neppe langt fram i løypa på dette prosjektet heller.- Vi har som mål å teste dette systemet også i vårt prosjekt, selv om vi ikke vet når og hvor. Det som er helt sikkert, er at ingen trafikanter skal være redd for å møte førerløse kjøretøy langs vegen. Disse testene blir på et eget testområde og innenfor en avgrenset tidsperiode, sier Dobakk.Her er årets tiltak som skal gjøre E8 til en intelligent veg:

 1. Trafikkmålere i Skibotn-krysset som registrerer antall, lengde og hastighet på kjøretøy som kjører E8 mot Finland, ikke minst er dette viktig for å få en oversikt over antall vogntog i området ved vanskelige vær og føre.
 2. Kamera i bakken over Skibotn-krysset som lar sjåfører, entreprenørene med driftsansvaret og vegtrafikksentralen se forholdene i denne ofte vanskelige bakken.
 3. Digital informasjonstavle i Skibotn med sanntidsinformasjon til sjåfører om trafikk, vær- og føreforholdene på E8 til grensen til Finland.
 4. To værstasjoner som både registrerer været og tilstanden på vegen, og som beregner friksjonen i vegen. Stasjonene blir etablert på i Halsebakkan og like ved grensen til Finland.
Tiltak langs E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi
Tiltak langs E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi

Fakta om ITS:

 • Intelligente transportsystemer, ITS, er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til vegbanen eller fra vegbanen til bilen.
 • Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, variable skilt som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg, blåtann- og radioteknologi som beregner reell kjøretid basert på trafikk, vær og føreforhold, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.
 • Målet med ITS-teknologi er todelt: For trafikanter og transportører kan ITS gjøre kjøreturen tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. For de som drifter og vedlikeholder vegen, kan ITS gjøre det enklere å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok.

Fakta om pilotprosjektet:

 • E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge.
 • Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken på denne vegen er tungtrafikk, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.
 • På strekningen fra Skibotn til Kilpisjärvi vil Statens vegvesen de neste årene teste, demonstrere og evaluere ulike ITS-løsninger.
 • Pilotprosjektet varer i ti år, delt i to faser. De første tre årene regner Statens vegvesen med å bruke inntil 30 millioner kroner per år for å utvikle nye og teste kjente ITS-løsninger på denne strekningen. De neste sju årene regnet Statens vegvesen med å bruke inntil 10 millioner kroner per år på å videreutvikle systemene som er etablert i den første fasen.
 • Pilotprosjektet fra Skibotn til Kilpisjärvi har fått navnet «Borealis». Finland har et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet «Aurora». Den treårige avtalen om det finsk-norske samarbeidprosjektet «Aurora Borealis» ble signert i den finske byen Muonio i februar.
 • Statens vegvesen har også andre norske pilotprosjekt for ITS. Disse tar for seg blant annet tunnelsikkerhet, bytrafikk og konkurransevilkår for godsnæringen.

Gunn Sissel Dobakk og Elin Leikvang diskuterer «problembakken» på E8 i Skibotndalen. Her kan ITS-system gjøre trafikken tryggere og mer effektiv.Gunn Sissel Dobakk og Elin Leikvang diskuterer det som på folkemunne kalles «problembakken» på E8 i Skibotndalen. Her kan ITS-system gjøre trafikken tryggere og mer effektiv.

Én kommentar til “Slik skal E8 bli en intelligent veg”

 1. Klare ikke la vær å stille spørsmålet:
  Ka bilan skal ut på vegan å gjøre helt aleina? Bortkasta pæng på toill og tøv?

Det er stengt for kommentarer.