Skal utrede én ungdomsskole

Skibotn skole. Foto: Google.

Kommunestyret har bestilt en utredning om flytting av ungdomsskoleelevene fra Skibotn til Hatteng skole, og å organisere Skibotn skole som oppvekstsenter.

Levekårsutvalget skal i morgen drøfte saken og blant anna gi råd om hvordan arbeidet med utredninga skal organiseres.

Rådmannen har lagt fram saka uten innstilling, men peker i sin vurdering på hvilke hovedpunkter som er aktuelle, som for eksempel bygningsmessige konsekvenser for Skibotn og Hatteng skole, elevtallsutvikling, eventuelle besparelser eller merutgifter, læringsmiljø, skoleskyssbehov og investeringsbehov.