Kvensk DABber av på radioen

Hilja Huru er leder i Norske Kveners Forbund. Foto: Pål Vegard Eriksen.

Etter at FM-sendernettet ble slått av i Nordland denne uken, ble det slutt på de ukentlige sendingene på kvensk og finsk i fylket.

Nå reagerer Norske Kveners Forbund (NKF) og leder Hilja Huru kraftig på at sendingene på kvensk språk ikke er ivaretatt i overgangen til DAB.

–  Om ni måneder slås FM-sendernettet av i Troms og Finnmark, og med dette ser det ut som de eneste finsk- og kvenskspråklige sendingene på NRK vil forsvinne. Et sparsomt tilbud som fra før av har gitt Norge sterk kritikk fra Europarådet. Nå skal de fjerne det siste radiotilbudet staten tilbyr – som om kvensk språk er verdiløst.

Det sier leder i Norske Kveners Forbund – Hilja Huru, som nå roper varsku om det som ser ut slutten for den ukentlige 12 minutter lange Finsksendingen i Nord-Norge.

Europarådet har over mange år uttrykt sterk bekymring for at det kvenske medietilbudet er svært mangelfullt. Når FM-sendenettet slukkes i Troms og Finnmark i desember 2017 eksisterer det etter det NKF vet ingen planer for videreføring av tilbudet til den kvenske og norsk-finske nasjonale minoriteten.

Hilja Huru mener at finsksendinga er særs viktig for den eldre delen av den kvenske befolkninga – og at å ta fra dem deres eneste tilbud på FM-sendenettet vil kunne gjøre ubotelig skade på språket.

– Den eldste kvenske/norskfinske befolkninga er bærere av kvensk språk, og vi er helt avhengig av at også de får et tilbud. For de eldste er det andaktstid i stua når finsksendinga kommer på, og man kan ikke frarøve dem den eneste eksisterende nyhetssendinga på kvensk språk. Jeg forventer at NRK finner en løsning på dette, sier Huru.

Europarådet involveres
Jevnlig må Norge rapportere inn til Europarådet om oppfølginga av rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten som blant anna skal sikre den kvenske befolkninga et språklig tilbud. Norske Kveners Forbund har allerede nå alarmert Kommunal- og moderniseringsdepartementet om endringene fra NRK, og vil informere Europarådet om det de mener er en stemoderlig behandling av den kvenske befolkninga.

– Det er klart at dette er noe vi må varsle Europarådet om. Og det er i strid med rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter at kvenske organisasjoner ikke har blitt informert om endringa og ikke har blitt tatt med på råd i saken, avslutter Huru.

Nye muligheter med DAB
NKF har i møter med NRK drøftet de mulighetene som kan ligge i DAB og har forventet at DAB skulle gi et økt medietilbud på kvensk, ikke en fullstendig nedlegging.